Nyheter

Årets klättrare i den årliga kundundersökningen Nöjd Studbo

Stockholms studentbostäder, SSSB, har korats till vinnare för andra året i rad i kategorin ”Årets klättrare” i den årliga kundundersökningen Nöjd Studbo. Stiftelsen tilldelas priset för ett lyft av NKI, Nöjd Kund Index, med 2 procent till 75.

Det är ett högt resultat som indikerar att hyresgästerna överlag är mycket nöjda med sin hyresvärd. Priset delades ut den 6 maj under Studentbostadsföretagens Nöjd Studbo-dag.

Priset delas ut till den organisation som visat på störst förbättring av kundernas övergripande nöjdhet. NKI har ökat stadigt de senaste åren för Stockholms studentbostäder, och har en förbättring av NKI med hela nio indexenheter sedan 2018. Den faktor som har högst resultat är kundvård, vilket var fallet även i den förra mätningen. Även trygghet och felhantering har mycket bra resultat.

– Vi är förstås otroligt glada för att vi de senaste åren förbättrat vårt NKI-resultat och för andra året i rad vunnit priset som Årets klättrare. Detta även under pågående pandemi. Vi har de senaste åren lyft oss i alla kategorier från kundservice till felanmälan. Alla på företaget bidrar och våra studenter uppskattar det. Det är så uppmuntrande, säger Ingrid Gyllfors, VD på Stockholms studentbostäder.

Stockholms studentbostäder uppvisar förbättringar för flera kvalitetsfaktorer, framförallt vad gäller klagomålshantering, tvättstuga samt tillgänglighet.

Fakta NKI-mätningen Nöjd Studbo

NKI-undersökningen, Nöjd Studbo, har genomförts under perioden mars till april 2021 av Origo Group. Nöjd Studbo är en årlig gemensam kundundersökning av Studentbostadsföretagen. Syftet med undersökningen är att mäta kundernas uppfattning om sitt boende, attitydförändringar sedan tidigare mättillfällen samt att jämföra resultaten mellan de olika studentbostadsföretagen. Merparten av de 19 beställarföretagen tillhör de största aktörerna i Sverige inom studentbostadsbranschen.

Sammanfattning av Stockholms studentbostäders resultat:

NKI (Nöjd Kund Index) uppgår till 75 på skalan 0-100, vilket är ett högt resultat som indikerar att hyresgästerna överlag är mycket nöjda med sin hyresvärd. NKI har ökat stadigt de senaste åren, och har en förbättring med nio indexenheter sedan 2018. Den totala kundnöjdheten varierar mellan husvärdskontoren, där Strix/Pax och Kungshamra har högst resultat. Störst resultatförbättring sedan i fjol uppvisas inom Embla.

NPS (Net Promoter Score) uppgår till +54, vilket är ett bra resultat som ligger i nivå med förra årets mätning (+53 2020). Nästan två av tre kunder är ambassadörer som gärna rekommenderar Stockholms studentbostäder till andra studenter. Jämfört med kritiker så tenderar ambassadörer att ge betydligt högre betyg till ryktet bland studenter, att företaget håller vad de lovar och att  Stockholms studentbostäder underlättar för kunderna att agera så hållbart som de önskar i sitt boende.

Stockholms studentbostäder uppvisar förbättringar för flera kvalitetsfaktorer, framförallt vad gäller klagomålshantering, tvättstuga samt tillgänglighet. Det är en tydligt högre andel som är nöjda med tillgången till tvättider samt renligheten och fräschheten i det gemensamma köket och korridoren. Det är även en högre andel som är nöjda med hur Stockholms studentbostäder hanterade synpunkten/klagomålet de framförde.

Den faktor som har högst resultat är kundvård, vilket var fallet även i den förra mätningen. Även trygghet och felhantering har mycket bra resultat.