Nyheter

Castellum byggstartar kvarteret Infinity

Nyligen togs det första spadtaget till Infinity som uppförs i Hagastaden med en investeringskostnad på totalt ca 1,7 miljarder kronor.

Byggnaden kommer omfatta ca 20 000 kvm kontor med ett öppnande och välkomnande entréplan utformat för publik verksamhet.

– Det känns bra att vara igång med Infinity, vårt största projekt i Hagastaden. Här ser vi fram emot att kunna tillskapa moderna arbetsplatser med stort fokus på möte och utbyte mellan de som kommer att jobba i fastigheten. Parallellt med våra övriga projekt i Hagastaden är vi stolta över att kunna bidra till stadsutvecklingen i hela Hagastaden, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr.

Infinity planeras stå färdigt 2025 efter omfattande husbyggnads- och grundläggningsarbeten från Castellum samt uppfyllnads- och infrastrukturarbeten från Stockholms stad. Sedan tidigare finns Castellum på plats i Hagastaden med Isotopen, belägen på Torsplan.

Utöver Infinity planeras för projekten Emerald House och Jubileumshuset – de två sistnämnda i samarbete med HSB för att skapa synergier mellan boende och arbetsplatser som säkerställer liv och aktivitet alla dagar i veckan.

– Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden. Med fokus på hälsa och välmående, solceller på taket och WELL-certifiering bidrar vi med vårt kunnande inom framtidens flexibla och hållbara arbetsplatser, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr.

Fakta om Infinity:

Antal våningsplan: 12 våningar ovan mark samt 2 källarplan

LOA: ca 19 800 kvm

BTA: ca 26 600 kvm

Byggstart: maj 2021

Beräknad inflyttning: 2025

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld och WELL