Nyheter

Svarar upp mot byggbolagens digitaliseringsbehov – Next Group expanderar på Stockholmsmarknaden

Next Group med det molnbaserade affärssystemet NEXT expanderar på Stockholmsmarknaden och öppnar upp ett nytt kontor. Kontoret blir ett tillskott utöver huvudkontoret i Linköping och kontoren i Göteborg och Oslo.

Expansionen går i linje med den tillväxt som sker inom byggbranschen och ett växande behov av digitalisering.

Koncernen Next Group tillhandahåller lösningar inom projekt- och affärssystem inom bygg- och entreprenadbranschen och har sitt huvudkontor i Linköping. Under föregående år förstärktes kontoret i Göteborg och sedan årsskiftet har koncernen även närvaro i Norge med kontor i Oslo. Från och med våren 2021 slås nu portarna upp för ett nytt kontor även i Stockholm. Expansionen är ett naturligt steg i och med den kundtillströmning och tillväxt som skett i bolaget.

– Att Next Group expanderar och nu utökar fysisk närvaro i Stockholm går helt i linje med hur våra kunder utvecklas. Vi ser dels ett ökat tillflöde av nya kunder i Stockholmsområdet, dels att våra befintliga kunder på plats växer och utökar sin verksamhet. Vi vill finnas nära och vara tillgängliga för våra kunder. På så sätt kan vi fortsätta ligga i framkant med vårt erbjudande ifråga om ett komplett projekt- och affärssystem för bygg-, service- och entreprenadbranschen, säger Gunilla Åberg, VD på Next Group.

Tillväxten inom byggbranschen är fortsatt stark vilket även är fallet vad gäller digitaliseringsvilja. Behoven ökar kring mobila molnbaserade IT-lösningar, som inte är beroende av var mottagaren befinner sig rent fysiskt – på kontoret, byggarbetsplatsen eller i hemmet. Allt fler efterfrågar också en ökad kontroll kring byggprojekten i syfte att resurs- och kostnadseffektivisera, i kombination med en smidig administration.

– Det visar sig att vårt produkterbjudande ligger helt rätt i tiden. Branschen växer och byggprojekten blir alltmer komplexa. Det ställer högre krav på alla parter i byggnationsprocessen, både vad gäller beställar- och leverantörsled. Våra kunder uppskattar våra produkter och upplever att de sparar tid, pengar och bidrar till en mer effektiv vardag, säger Stefan Asplund, produktchef på Next Group.