Nyheter

Mer grönt i Nacka strand

Under våren har personer som bor och verkar i Nacka strand varit med och röstat om olika alternativ för att utveckla sitt närområde. Nu är processen klar och det vinnande förslaget En lugn och grön oas fick flest röster.

Nu kommer kommunen att arbeta vidare på att förverkliga förslaget.

– För oss är det viktigt att låta Nackas medborgare komma till tals och påverka utvecklingen i Nacka. Det är roligt att så många har engagerat sig i frågan, många har påtalat vikten av stillhet och lugn i området och att blommor och träd tillsammans med sittplatser och lekredskap är viktiga. Nu tar en planeringstid vid, där vi kommer att undersöka hur det vinnande förslaget kan förverkligas, säger Christina Gerremo, projektchef för Östra Nacka stad.

Under våren gick Nacka kommun ut med information till boende personer som verkar i Nacka strand med tre gestaltningsförslag om hur området kan utvecklas. 571 personer medverkade i undersökningen och en överhängande del av de inkommande förslagen röstade för alternativet ”En lugn och grön oas”. Det är ett förslag med gräsytor vid strandpromenaden – en lugn plats, inramad av grönska och planteringar och öppen mot vattnet. Här finns plats för till exempel picknick, yoga och sittplatser av olika slag, som solstolar, hängmattor och bord med infällda schackbräden.

De andra två alternativen var ”Stadsodling”, ett förslag där odlingslådor ställs ut i parken så att medlemmar kan odla sina egna blommor, grönsaker och bär, och ”Sandstrand”, ett förslag med ett soldäck i ett par nivåer, en bit från vattnet.

Under hösten inleder Nacka kommun planering för att gå vidare med det vinnande alternativet. Arbetet inleds under 2022 och tar cirka två år att färdigställas.