Nyheter

Nu försvinner stenarna från Södra Porten i Botkyrka

Under maj månad började stenmassorna på norra sidan E4/E20 forslas bort för att användas i byggprojekt i Stockholmsområdet.

Marken är nu stabiliserad och under hösten planerar Botkyrka kommun att presentera visionerna för hur området ska utformas.

Det känns enormt kul att vi nu successivt tar nya kliv för att utveckla området. Södra Porten blir inte bara en plats för hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen, utan även en katalysator för att binda samman närliggande områden med den kulturhistoriska miljön som omger platsen, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s).

Sedan hösten 2020 har krossning och bortforsling av sten från området söder om E4/E20 pågått. E

Entreprenören Skanska räknar nu med att de 500 000 ton stenmassor som använts för att bereda marken norr om motorvägen vid Hallunda trafikplats kommer att ha fraktats bort till våren 2022.

– Södra Porten ska bidra med möjligheter för invånare och företag i Botkyrka, samtidigt som vi förvaltar och utvecklar den värdefulla miljön i området, säger Sara Andersson, processledare på Botkyrka kommun. Nu har stenarna gjort sitt jobb i den här delen av Södra Porten och vi kan blicka framåt. Under hösten kommer vi att presentera och be om synpunkter på en vision och övergripande plan för hur området ska utformas, fortsätter Sara Andersson.

I nästa skede, under 2022, startar bortforslingen i området längs Hågelbyleden. Samtliga stenmassor i Södra Porten-området kommer enligt planen att ha forslats bort under år 2024.

Foto: Botkyrka