Nyheter

Startskott för Albanos nya geoenergianläggning

Snart står det nya universitetsområdet Albano klart. Samtidigt går även startskottet för områdets nya geoenergianläggning där målet är att lokalerna ska vara självförsörjande på värme, kyla och tappvarmvatten.

Systemet har planerats och tagits fram av Tyréns, som även stöttar Akademiska Hus med drift och efterarbete.

– På Tyréns har vi sedan flera år tillbaka valt att satsa rejält på forskning och utveckling kopplat till geoenergi. Nu kan vi se resultaten av vårt målmedvetna arbete, säger Anders Nilsson som är affärschef för Konstruktion & Installation på Tyréns.

Geoenergilösningarna som Tyréns tar fram skiljer sig väsentligt åt mot andra aktörers synsätt, där det är vanligt att den tekniska lösningen är frikopplad från själva byggnaden.

– Tyvärr är det ofta så att vissa arbetar med själva bergvärmen och andra med husen. För oss är själva grunden att alla delar i energiprojektet ska hänga ihop. Hänsyn måste tas till allt från köldbryggor, byggnadens form, samt ljus- och luftförhållanden till optimerade systemtemperaturer och värme- och kylapparater, för att på så sätt kunna matcha anläggningen och minimera energianvändningen, menar Anders Nilsson.

Målsättningen med geoenergilösningen är att skapa självförsörjande enheter. I de helhetssystem som Tyréns designar så hämtas värme från berget under årets kallare perioder och under sommaren så går värme tillbaka till berget. Värme från ventilation återanvänds tillsammans med den energi som genereras av aktiviteter och datorer. Kylsystemen i husen dimensioneras också så att bergets egen kyla ska räcka till.

– Vi kan beskriva det som att berget används som ett laddningsbart batteri där vi tar energi och återför energi växelvis över året. På så sätt är det här ett system som har väldigt lång livslängd. Att det här är en lyckad lösning för klimatet bekräftas av att byggnaderna klassas som tillhörande guldnivå av Sweden Green Building Council, säger Anders Nilsson.

Eftersom det rör sig om slutna system som är frikopplade från till exempel fjärrvärme, så behöver det finnas ett kylbehov för att optimera anläggningen. Därför är det större kontors- och utbildningsmiljöer som lämpar sig bäst, men gärna i kombination med till exempel bostäder, hotell och centrumanläggningar.

Parallellt med det som händer vid Albano, växer även andra geoenergiprojekt fram med Tyréns stöd. Ett exempel finns i Sundbyberg där Tyréns har hjälpt Vasakronan att hitta smarta energilösningar för projektet Nya Kronan med 40 000 kvadratmeter kontor.

– Vi är helt klart pionjärer inom området och ett bevis på det är att vi får många förfrågningar om våra lösningar. Nu senast blev vi kontaktade av en aktör från Kanada som ville veta mer om hur vi arbetar, säger Mikael Nygren, som är specialist på energisystem inom Tyréns.