Nyheter

K2A förvärvar bostadsfastighet i Norrtälje för 550 Mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Rödalen 1 i Norrtälje från Slättö Value Add I för 550 Mkr. Fastigheten ligger centralt beläget i utvecklingsområdet Norrtälje Hamn och kommer utgöras av ett bostadskvarter i 6 plan med totalt 191 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt 3 lokaler inklusive underliggande garage med 121 p-platser.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 10 785 kvm. Förväntade årliga hyresintäkter efter färdigställande uppgår till cirka 25 Mkr.

– Förvärvet av en så centralt belägen fastighet i Norrtälje är mycket intressant för oss, inte minst då den ingår i en stor satsning kommunen gör för att utveckla området. Norrtälje ligger fantastiskt vackert i anslutning till Stockholms skärgård, har en stark befolkningstillväxt som bedöms vara tre gånger högre än riksgenomsnittet under kommande 10 år och med pendlingsavstånd till Stockholm, Arlanda och Uppsala, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Affären genomförs som en forward-commitment där Slättö finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet. K2A tillträder bolaget med fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det fjärde kvartalet 2023.

Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, dvs. näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk. Bland annat kommer husen ha solceller på taken.