Nyheter

H2M vinner två offentliga upphandlingar

H2M har vunnit två offentliga upphandlingar under försommaren. Både Solna Stad och Micasa Fastigheter har valt H2M som leverantör av teknisk fastighetsdrift.

Uppdragen omfattar olika former av omsorgs- och samhällsfastigheter på totalt 600 000 kvm. Avtalet med Solna Stad löper på 3 år och Micasa på 4, båda avtalen innehåller möjlighet till förlängning.

– Vi är mycket stolta och glada att få förtroende från både Solna stad och Micasa. Vi ser fram mot hösten och att få starta upp de här nya uppdragen i Stockholmsområdet, säger Paul Wan, VD för H2M. 

Uppdragsstart är under hösten 2021 och beräknas sysselsätta omkring 20 personer. Micasa Fastigheter är ett helägt kommunalt fastighetsbolag i Stockholm som tillgodoser behovet av bostäder för seniorer och andra prioriterade grupper på bostadsmarknaden. Solna stad äger och förvaltar fastigheter för bland annat vård, skola och annan samhällsservice.

H2M levererar sedan 2003 fastighetsteknik och förvaltning runt om i Stockholm, Mälardalen och Östergötland. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommersiella förvaltare och offentlig sektor. Huvudkontoret finns i Stockholm med lokalkontor i Västerås, Linköping och Uppsala. Företaget har idag 145 medarbetare.