Nyheter

Nya frontfigurer för byggfrågor i Huddinge

På måndagskvällens kommunfullmäktige utsågs två nya ordföranden i Huddinge. Love Bergström (M) blir ny ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och Cem Delen (L) tar över som ordförande för bygglov- och tillsynsnämnden.

Huddinge är en kommun med en hög tillväxt. Cirka 20 000 nya bostäder planeras fram till år 2030 och en stor del av dem ska byggas i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, där infrastrukturprojekt som Spårväg syd skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande i vår del av länet.

— Huddinges spännande utveckling är något jag verkligen ser fram emot att få vara med och leda. För mig är det viktigt att samtidigt ta tillvara på kommunens befintliga värden, så som närheten till naturen och de karaktäristiska villaområdena utan att tappa den snabba tillväxttakten, säger Love Bergström (M) om hans nya uppdrag som ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Love Bergström (M) har hittills under mandatperioden varit ordförande för bygglovs- och tillsynsnämnden och dessförinnan äldreomsorgsnämnden, men är i grunden utbildad statsvetare. Cem Delen (L), egenföretagare och utbildad ekonom, har nu återvänt till Huddinges kommunpolitik i rollen som ny ordförande för bygglovs- och tillsynsnämnden.

— Det är roligt att vara tillbaka och genom uppdraget ha möjlighet att verka för effektiva bygglovs- och tillsynsprocesser i kommunen. Bygglov engagerar huddingeinvånare och det är viktigt att handläggningstiderna inte är för långa, säger Cem Delen (L).

Foto: Huddinge kommun