Nyheter

Vårbergstippen är nu Vårbergstoppen: Stadsdelspark och nya bostäder

Text: Martina Nyhlin

Vårbergstoppen är en av de Stockholmstippar som byggts av gamla massor från tunnelbaneutbyggnaden och bostadsutbyggnaden under det så kallade miljonprogrammet.

Nu har den blivit en stadsdelspark med vidunderlig utsikt. Samtidigt utvecklas omgivningarna med nya bostäder som en del i det stora stadsomvandlingsprojektet Fokus Skärholmen.

– Vårbergstoppen är ett av de första bostadsprojekten där vi satt spaden i jorden i Fokus Skärholmen, säger Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen.

Vårbergstoppen består egentligen av två toppar som ligger på 90 meter över havet. De byggdes under 60-70 talet och tanken var redan då att de skulle kunna förädlas och utvecklas till vackra utsiktsplatser och rekreationsområde. De blev snart en populär utflyktsplats för fågelskådare och motionärer och Riksteatern brukade hålla föreställningar på den stora gräsytan nedanför topparna.

Steget till en mer utvecklad park togs som en del i satsningen Grönare Stockholm. Målet var nu att skapa en park som var attraktiv och trygg för barn och vuxna i alla åldrar och även att förstärka de ekologiska värden som fanns på platsen.

Jean-Louis Dessalles heter den lycklige landskapsarkitekten som fick uppdraget som projektledare.

– Det är verkligen inte ofta det byggs och satsas på en sådan ny stor park för alla stockholmare och andra besökare och som projektledare är förutsättningen att få göra något från grunden helt fantastisk, säger han.

Nu har parken fått ett fågeltorn, en utsiktsplats och ett så kallat gömsle där man kan spana på fåglar och läsa informationstavlor om bland annat fåglar som passerar över toppen och historiken över platsen. Stigar har röjts och ytterligare växtlighet har tillförts i parken. Lekplatsens mest spektakulära inslag är en cirka fem meter stor boll som ska föra tankarna till Elsa Beskows ”solägg” – en tappad apelsin som i sagan skapar förvirring bland skogens varelser. Idén att göra en stor ”koja” i bollform fick Jean-Louis Dessalles när han stod på toppen och tittade ut.

– Jag kom att tänka på att det skulle vara roligt att låta rulla ut bollar från toppen. Där väcktes tanken om bollen eller klotet och sedan blev det ytterligare tre stycken mindre bollar i trä i småbarnsleken, så det blev lite boll-tema, säger han.

Smeden som skapade bollen hade ett tufft jobb.

– Det är ingen ”färdig produkt” utan alla fasetter eller delar som bildar bollen ska svetsas samman tills den runda formen är fulländad. Alla fasetter är olika och varje fasett är perforerad med många små hål, för vikten och vinddragen, så det inte blir vindfång och bollen rullar ner, säger Jean-Louis Dessalles.

Han är otroligt nöjd med resultatet, inte bara med bollarna utan hela parken.

– Det var också roligt att vi hade så intresserade entreprenörer, och hantverkare. De som tillverkade träkloten för småbarnsleken bygger vanligtvis trädäck, båtskrov eller bastu – nu fick de bygga lekutrustning, säger han.

Under försommaren och sommaren i år kom också tre bostadsprojekt vid foten av toppen igång.

Ungdomslägenheterna utvecklas av NREP och enligt Joanna Berg, regionchef för Stockholm/Mälardalen på NREP är fokus i projektet social hållbarhet och gemenskap för de unga stadsinvånarna. Projektet certifieras enligt Svanen, har gott om cykelplatser, solceller på taket och en innergård där den befintliga naturen har bevarats. Inflytt beräknas ske tredje kvartalet 2022.

–För att förstärka trivseln och den sociala hållbarheten utvecklar vi entrén som möblerad och aktiv mötesplats med gemensamhetsytor. För att bidra till en mer levande bottenvåning har bostäderna utmed Vårbergsvägen egna entréterrasser från gatan, säger hon.

Just nu bygger också fastighetsägaren Heba med Åke Sundvall Byggnads AB som byggherre och Noccon som totalentreprenör 300 Svanenmärkta bostadsrätter i två byggnader i kvarteret Kasvakten.

Att satsa på bostadsrätter i området hoppas de ska bidra till mångfald och integration och ett engagemang för området på lång sikt.

– Många vill bo kvar i området men möjligheten att äga sitt boende är lågt, då majoriteten av de bostäder som finns i Vårberg är hyresrätter. Genom att bredda utbudet av upplåtelseformer, möjliggör vi för fler att äga sin bostad, säger Hanna Lindskog, vd på Åke Sundvall Byggnads AB.

Bostäderna har planerats yteffektiva och det finns bilpool och cykelpool i området. Kvarteret har även fokus på sociala och gemensamma ytor med trädäck som anpassats till naturen, pergola, gräsytor för lek och samvaro och cykelverkstad.

– Att gården är planerad för att vara ett extra vardagsrum med liv och rörelse är ytterligare en faktor som bidrar till ökad trygghet i området, säger Hanna Lindskog.

Totalentreprenören Noccon AB tycker projektet är mycket spännande, men just nu är det lite lugnare på byggarbetsplatsen eftersom de väntar på tillstånd från SL att fortsätta med bygget.

– SL har en tunnel som går just under ena huset och nu väntar vi på att få alla tillstånd klara för att spränga, i väntan på det gör vi andra arbeten som att frilägga berg och göra schaktarbeten – allt som inte innebär sprängningar, säger Oskar Granler, vd på Noccon.

Kommunikationen med SL kommer vara viktig under bygget.

– För att vi ska kunna spränga måste det sättas upp ett vibrationsnät i tunneln och det är bara SL som kan göra det, och enbart på nätterna när det är låg trafik, säger Oskar Granler.

Karin Ahlzen, projektchef för Fokus Skärholmen tycker det är spännande att Fokus Skärholmen nu verkligen är på gång på riktigt och tror att parken och bostäderna tillsammans kommer att bli en väldigt bra kombination. Att Wästbygg samtidigt även bygger även radhus i området ger en bra blandning av bostäder.

– Det är just en av målsättningarna med fokus Skärholmen – att tillföra ökad variation till Skärholmen, säger hon.

 

Fakta/Nybyggnad av ungdomsbostäder i Vårberg, Stockholm:

Tidplan: december 2020 – maj 2022

Byggherre: NREP AB

Totalentreprenör: Wästbygg AB

Arkitekt: Arkitema AB / SWECO Architechts AB

Kostnad: 150-250 Mkr

Fakta/Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg

Tidplan: april 2021-september 2023

Byggherre: HEBA Fastighets AB/ Åke Sundvall Projekt AB

Totalentreprenör: Noccon AB

Arkitekt: Owc Arkitekter AB

Kostnad: 300-350 Mkr

Fakta/Nybyggnad av park på Vårbergstoppen:

Tidplan: December 2019-november 2021

Byggherre: Stockholms stad, trafikkontoret

Generalentreprenör/markentreprenör: Y2 Anläggning AB

Arkitekt: AndrénFogelström AB/ Land Arkitektur/ Tyréns AB.

Kostnad: 35 Mkr.

 

Bild: Åke Sundvall Projekt AB