Nyheter

Åkeshovs arboretum invigt

7 september invigdes Åkeshovs arboretum efter att ha rustats upp under 2020-2021. I parken finns idag 64 olika trädarter varav 21 är sparade från när parken anlades 1998. Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac invigde parken tillsammans med Johan Paccamonti, ordförande i Bromma stadsdelsnämnd och Daniel Helldén, trafikborgarråd som även planterade det sista trädet, en japansk hemlock.

Åkeshovs arboretum är en pedagogisk park som även fungerar som entré till Judarskogens naturreservat. Förutom 64 olika trädarter finns även örter, buskar och lökväxter i arboretum som tillsammans med träden främjar de pollinerande insekterna och fågellivet. Samlingar av stockar och död ved, så kallade faunadepåer, ger förutsättningar till ett mer varierat insektsliv och att den biologiska mångfalden på platsen ska öka. Variation av arter ger en stabilare natur som är mer motståndskraftig mot till exempel sjukdomar.

– Upprustningen av Åkeshovs arboretum lyfter verkligen fram den artrikedom som finns på platsen, gör den tillgänglig för alla Stockholmare och bjuder in till vidare utforskning, både av den biologiska mångfalden och av Judarskogens naturreservat, säger stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac.

Arbetet med att rusta upp Åkeshovs arboretum har pågått mellan 2020 och 2021. Staden har gjort en rad åtgärder som tillsammans skapat en mer inbjudande och pedagogisk plats.

Över 40 nya träd har planterats under projektet. Vid träden finns skyltar som beskriver arterna med tydliga instruktioner om var den nyfikne kan läsa mer.

Under projektet gjordes också en rad åtgärder för att skapa en plats som är trevlig att vistas på. Entrén gjordes tydligare och nu är också Åkeshovs arboretum en naturlig ingång till Judarskogens naturreservat. Tillgänglighetsanpassade promenadstråk har skapats som leder besökare på en tour genom platsen.

I arboretet har också fler bänkar placerats ut och en samlingsplats med vindskydd har byggts för att kunna hålla utbildningar eller annan undervisning.

På bilden: Åkeshovs arboretum

Foto: Sam Victorin