Nyheter

Håll Nollan får ny medlem

Huddinge Samhällsfastigheter går med i Håll Nollan, en förening med över 80 medlemsföretag, som tillsammans kämpar för att alla medarbetare inom bygg- och fastighetsbranschen ska komma hem oskadda varje dag.

– Vi vill vara en helt olycksfri arbetsplats och jag hoppas att vårt engagemang i Håll Nollan ska bidra till att stimulera vårt arbete mot det målet. Jag ser även fram emot att genom Håll Nollan få vara med och i rollen som fastighetsbolag lyfta de här viktiga frågorna i hela branschen, säger Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter.

Ansvarig både som byggherre och förvaltare

För ett företag som Huddinge Samhällsfastigheter handlar arbetsmiljöarbetet lika mycket om bygg som förvaltning. Att både kunna bygga fastigheter och förvalta dem under hela deras livslängd, utan att det sker några olyckor.

– Egentligen är det superenkelt. Alla ska komma hem friska och oskadda från jobbet. För oss som arbetar med samhällsfastigheter känns det extra viktigt att hålla högsta nivå i de här frågorna. Det handlar om att ta ansvar, både för våra egna medarbetare och i vår roll som beställare. Vi behöver säkerställa arbetsmiljöarbetet i hela processen – både i byggprojektet och under fastighetens livslängd, säger Hanna Gregeby, biträdande förvaltningschef på Huddinge Samhällsfastigheter, och fortsätter:

– Vid sidan av rena olyckor, som vi följer upp idag, hoppas jag att vi även ska börja arbeta ännu bredare med riskminimering i vår bygg- och fastighetsmiljö. Att titta närmare och lära sig även av situationer som är mer ”oj” än ”aj” för att kunna eliminera även dem i framtiden.

FAKTA

Håll Nollan är en ideell förening för noll olyckor i bygg- och fastighetsbranschen. Tillsammans kan företagen inom Håll Nollan lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, utmana och väcka opinion för noll olyckor i bygg- och fastighetsbranschen.

Foto: Ola Jacobsen

På bilden: – Egentligen är det superenkelt. Alla ska komma hem friska och oskadda från jobbet, säger Hanna Gregeby, biträdande förvaltningschef på Huddinge Samhällsfastigheter om att bolaget anslutit sig till Håll Nollan. Här med Björn Wiklund, projektchef, och Henrik Örneblad, vd, Huddinge Samhällsfastigheter vid om- och tillbyggnadsprojektet Stensängsskolan.