Nyheter

Stockholms Handelskammare: 10 åtgärder som gör Stockholm till en bättre cykelstad

Fler än varannan stockholmare kan nå sin arbetsplats inom en halvtimme med cykel och kan tillsammans med elsparkcyklar och andra mindre fordon avlasta stadens kollektivtrafiksystem.

Därför föreslår Stockholms Handelskammare i en helt ny rapport 10 konkreta åtgärder.

– I en modern och växande stad så behövs en mångfald av olika trafikslag för att fylla olika typer av behov. Vi tror att det finns goda skäl att förbättra resandet över kortare distanser med mer flexibilitet och på så sätt erbjuda stockholmarna utökade möjligheter till rörelse inom staden, säger Carl Bergkvist.

– Stockholm har vuxit snabbt och växer fortfarande och ska målet om tredubblat cyklande 2030 nås så behöver vi underlätta för fler typer av färdmedel. Då kan också trafiken fördelas bättre, köerna och trängseln minskas och vi får ett mer effektivt nyttjande av kapaciteten i de större trafiksystemen, säger Carl Bergkvist.

Förslagen fördjupas i rapporten (se bifogad PDF) och är i korthet följande:

Accelerera utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet.

Förbättra tillgängligheten och säkerheten även för de kommunala näten.

Utöka antalet offentliga cykelparkeringar och säkerställ hög kvalitet.

Stödja utvecklingen av privata cykelparkeringar.

Bekämpa cykelstölder.

Ta fram regelverk för bättre ordning på elsparkcyklarna.

Skapa parkeringsytor för elsparkcyklar.

Utbilda fler cykelmekaniker.

Öka planeringskompetensen för cykling.

Satsa på cykellogistik.