Nyheter

Nederländskt och svenskt samarbete om stort stadsutvecklingsprojekt i Stockholm

Det nederländska och svenska arkitektteamet, KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio har arbetat intensivt det senaste halvåret med ett stort stadsutvecklingsuppdrag som kommer att förändra centrala delar av Stockholms innerstad.

Ett samarbete över nationsgränserna och som har fungerat över förväntan trots kravet på distans i coronatider.

– Det har varit oerhört spännande och komplext projekt som innefattat en noggrann förståelse för de olika utmaningarna som finns i struktur och funktioner, säger Emily Wade, landskapsarkitekt på Landskapslaget.

Nederländerna och Sverige har en lång historisk tradition av samarbeten kring stadsbyggnadsutveckling, bland annat ligger den nederländska ambassaden i Louis De Geers palats (Ebba Brahes malmgård/Schönborgska huset) som uppfördes i slutet av 1640-talet vid Slussen

– Det har varit oerhört lärorikt och intressant att få samarbeta med så kompetenta kollegor. Vi har en lång erfarenhet av liknande projekt på Arcadis, men det har varit extra roligt att få arbeta med det här tävlingsbidraget, där jag kan knyta samman erfarenheter mellan mina nationaliteter och all vår kunskap, säger Janet André från Arcadis