Nyheter

Stockholm utsett till den mest innovativa regionen i Europa

Stockholmsregionen har blivit utsedd till den mest innovativa regionen i jämförelse med 240 andra regioner i 22 av EU:s medlemsstater samt i Norge, Serbien, Schweiz och UK.

– Nu får vi svart på vitt att Stockholmsregionen är mest innovativ, inte bara i Skandinavien utan i hela Europa. Det är ett kvitto på våra hjälteentreprenörers och akademiers världsledande innovationsförmåga, men indexet visar att alla delar av samhället bidrar. Innovation är något av en livsstil i vår stad och region säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.

Stockholmsregionen har under lång tid legat i topp i mätningarna för Regional Innovation Scoreboard (RIS) som EU-kommissionen gör, men har sedan 2019 klivit upp från en tredje till en första plats.

– Stockholmsregionens starka innovationskraft är ett gott tecken när vi nu ska ta oss ur en pandemi där ännu fler riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet om inte matchningen på arbetsmarknaden förbättras. Men om vi inte tar krafttag för att stävja bostadskrisen hotas både vår innovations- och konkurrenskraft på lång sikt, avslutar Gustav Hemming (C).

De områden som sticker ut jämfört med senaste mätningen 2019 är antalet anställda IKT specialister (information- och kommunikationsteknologi), andelen invånare som deltar i livslångt lärande, anställda inom kunskapsintensiva aktiviteter, samt varumärkesansökningar. Stockholmsregionen presterar högre än genomsnittet inom EU på de flesta områden, däribland även offentligt-privata forskningssamarbeten och kunskapsproduktion inom näringslivet.

Sammanfattning

Regional Innovation Scoreboard (RIS) är EU Kommissionens sätt att göra jämförande utvärderingar av prestandan hos regionala innovationssystem.

RIS utgör en del av EU Kommissionens projekt The European Innovation Scoreboards (EIS).

The European Innovation Scoreboard (EIS) utvärderar nationella innovationssystems prestanda (varje år). Omfattar medlemsstaterna plus andra europeiska stater och regionala grannar.

The Regional Innovation Scoreboard (RIS) utvärderar regionala innovationssystems prestanda (vartannat år). Omfattar 240 regioner i 22 av EU:s medlemsstater, Norge, Serbien, Schweiz, UK. Cypern, Estland Lettland, Luxemburg och Malta är inkluderade på nationell nivå.

Enligt RIS 2021 är Stockholm (SE11) i Sverige den mest innovativa regionen i Europa, följt av Helsingfors- Uusimaa (FI1B) i Finland och Oberbayern (DE21) i Tyskland.

Prestanda i förhållande till EU 2014 har ökat för alla regioner, och starkast för Stockholm (SE11).

Länk till The European Innovation Scoreboard (EIS) utvärdering:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048