Nyheter

Nytt klimatprojekt vid Igelstaverket

Nu startar ett nytt projekt för så kallad bio-CCS vid Igelstaverket, där en fullskalig anläggning kan fånga upp 650 000 ton utsläpp koldioxid per år. Det motsvarar Huddinge, Botkyrka och Södertäljes totala utsläpp idag. Projektet drivs i samverkan mellan Söderenergi och Södertälje hamn.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan världen inte nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning utan CCS-teknik.

– Söderenergi har en unik möjlighet att i framtiden producera negativa utsläpp genom bio-CCS. Idag startar vi upp vårt projekt, en storsatsning som innebär att Södertälje kan bli ett nav för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp, säger Karin Medin, vd Söderenergi.

Förstudien, som stod klar i våras, beskriver de tekniska och hållbarhetsmässiga förutsättningarna för att fånga in koldioxid från biogent bränsle vid Igelsta. Igelstaverket är en av de bästa anläggningarna i Sverige för att göra detta, i synnerhet när det kan göras i samverkan med Södertälje Hamn. För Södertälje Hamn finns möjlighet att utveckla effektiva logistiska lösningar som kan komma andra regionala aktörer till nytta.

– Vi är mycket förväntansfulla över projektstarten som innebär att vi tar vårt samarbete till nästa nivå, säger Per Fredman, tf vd Södertälje Hamn.

Projektet som genomförs med ett stöd från Energimyndigheten på 5 miljoner kronor, ska ta fram underlag för beslut om projektering, ansökan om miljötillstånd och finansiering samt transport och lagring av koldioxiden. I december 2022 avslutas projektet och nästa fas inleds.