Nyheter

Ny delägare i Stockholm Exergi

Den 30 juni i år berättade Fortum att de hade tecknat avtal om att sälja sitt ägande på 50 procent i Stockholm Exergi till ett europeiskt konsortium bestående av APG, Alecta, PGGM, Keva samt Axa.

Idag slutfördes affären och Stockholm Exergi ägs nu till 50 procent av Stockholms Stadshus AB och till 50 procent av konsortiets bolag Ankhiale Bidco AB.

– Vi vill tacka Fortum för deras viktiga bidrag som delägare under många år och välkomna Ankhiale till resan mot en klimatpositiv verksamhet år 2025. FN:s klimatpanel IPCC har nyligen upprepat och förtydligat att för att världen ska klara klimatutmaningen behövs både förnybar energi och negativa utsläpp och vi på Stockholm Exergi har bestämt oss för att vara en del av den lösningen. Jag är glad att ha starka, långsiktiga ägare som delar den visionen, säger Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd.

– Vi är nöjda att nu kunna slutföra detta första steg i investeringen i Stockholm Exergi. Det är en milstolpe i APG:s övergripande åtagande att kraftigt minska de globala koldioxidutsläppen. Tillsammans med ägarkonsortiet och Stockholms stad ser vi fram emot att stötta företagsledningens ambitiösa vision och att arbeta med övriga intressenter för att företaget ska kunna spela en nyckelroll i den pågående energiomställningen. Vi vill att Stockholm Exergi ska växa och är redo att investera betydande kapital för att stärka företaget i framtiden, säger Carlo Maddalena, senior portföljförvaltare på nederländska APG.

– Vi vill tacka Fortum för ett gott samarbete i ägandet och utvecklingen av Stockholm Exergi. Samtidigt välkomnar vi konsortiet Ankhiale som nya ägare och ser fram emot ett nära samarbete i det fortsatta arbetet med stötta bolaget att nå en klimatpositiv verksamhet 2025 och i förlängningen ett klimatpositivt Stockholm 2040, säger Alexandra Grimfors, Stockholm Exergis ordförande.