Nyheter

K2A förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva två samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalsregionen. Transaktionen baseras på ett totalt fastighetsvärde om cirka 49 Mkr och kommer att finansieras genom banklån samt eget kapital.

De båda fastigheterna innehåller sex lägenheter vardera samt personal- och gemensamma ytor, med en total uthyrningsbar area om cirka 1 000 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 2,9 Mkr på årsbasis. Fastigheterna har ingångna hyresavtal med Nytida AB med återstående avtalstid om 14 år. Nytida är en del av Ambea-koncernen som är Sveriges största omsorgsaktör.

Förvärvet, som genomförs genom bolagsförvärv, avser fastigheterna Nyköping Nälberga 1:250 och Flen Ripan 2. K2A tillträder fastigheterna den 30 november 2021.

Gröna samhällsfastigheter i trä

LSS-boendena är uppförda 2020 och har stomme och fasad i trä. Trästommen tillsammans med byggnadernas energieffektiva utformning gör att fastigheterna, efter miljöcertifiering, kommer klassificeras som mörkgrön, dvs högsta miljöklass enligt K2A:s gröna ramverk.

– Nu förstärker vi ytterligare vår närvaro i Mälardalen genom dessa moderna LSS-boenden med hög standard. Mälardalsregionen är en prioriterad marknad för K2A, och desto större innehav vi har i regionen desto mer kundnära och effektiv förvaltning kan vi bedriva. Fastigheterna uppfyller väl våra högt ställda krav på hållbarhet och är uppförda i trä vilket är i linje med vår gröna hållbarhetsstrategi, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.