Nyheter

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus

Järfälla kommun tecknar avtal med Hemsö som förvärvar mark om totalt 42 000 kvadratmeter byggrätt för att utveckla Barkarby sjukhus – framtidens sjukhus där modern vård och omsorg blir tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm.

Avtalet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus nu kan gå in i ett nytt skede.

– Barkarby sjukhus får ett oslagbart läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I Hemsös planer ingår:

sjukhus med närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård samt öppen- och slutenvårdsrehabilitering

familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola

äldreboende med ett 60-tal platser

trygghetsboende eller annan typ av bostäder

– Nu kan vi fortsätta arbetet med att etablera nära vård i moderna lokaler samt även äldreboende och familjecentral i ett av Stockholms mest attraktiva tillväxtlägen. Planerna på ett nytt sjukhus i Barkarby har pågått några år och det känns mycket bra att vi nu kommit ett steg vidare i processen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö förvärvar marken i två steg. I det första steget planeras för ett äldreboende, familjecentral och bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där Barkarby sjukhus planeras.

Om avtalet med Hemsö och antagande av detaljplanen Veddesta II 

Detaljplanen för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl. som möjliggör Barkarby sjukhus, antogs av kommunfullmäktige i Järfälla, måndagen den 20 september.

Beslut om godkännande av överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark med Hemsö Patienthotell AB, inom Veddesta II, del av fastigheterna Veddesta 2:1 och Veddesta 2:33 togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 september.

På bilden: Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i Barkarby. Modern vård och omsorg blir tillgänglig för patienter, anhöriga och arbetstagare i hela nordvästra Stockholm

Visionsbild: BSK Arkitekter