Nyheter

Järfällahus renoverar med M3 Bygg i strategisk partnering

Det är Järfällahus fastigheter i Jakobsberg från 1960-70 som är i stort behov av renovering och som har passerat den tekniska livslängden. Den hållbara renoveringen görs tillsammans med M3 Bygg AB i samverkansformen strategisk partnering.

Arbetet omfattar inventering, projektering och renovering av fastigheterna i sex av Järfällas bostadsområden i Jakobsberg. Målsättningen är att renovera 300–400 lägenheter per år.

Renoveringsarbetet kommer att pågå i Järfällahus fastigheter några år framöver och utföras etappvis. En nära dialog med de boende och andra verksamheter som finns i områdena blir en viktig och naturlig del av projektet.

Renoveringen av fastigheterna är bara en del av den stora hållbara upprustningen som planeras. Även gårdsmiljön är i behov av att uppdateras till dagens hållbarhetsstandard.

När renoveringsarbetet i fastigheterna är färdigt blir det dags för utemiljön att utvecklas till det bättre och mer hållbart. Det omfattande arbetet kommer få positiv påverkan på Jakobsbergs centrala delar och bostadsmiljöer framöver.