Nyheter

Ny brandstation byggs i Sigtunas kulturmiljö

Text: Martina Nyhlin

Sigtunaborna och Märstaborna får snart en helt ny brandstation med heltidsanställda brandmän. En spännande detalj med den nya brandstationen är att personalens omklädningsrum är ett och samma för både kvinnor och män.

– Att bygga på det här sättet har sin grund i vårt likabehandlingsarbete och är mycket mer yteffektivt och gör det lättare för oss att planera verksamheten i framtiden, säger Kenneth Bergqvist, projektchef för Brandkåren Attunda.

Just nu servas Sigtuna och Märsta av deltidsbrandkår samt en heltidsbrandkår som finns vid Arlanda flygplats, på allt för långt avstånd. Brandkåren i Attunda som servar sex kommuner i Norra Stockholm har i samverkan med berörda kommuner kommit fram till att en ny brandstation ska byggas. Platsen för brandstationen har valts ut med tanke på körtider samt ökad service till kommuninnevånarna i det förebyggande arbetet

– När vi planerar var brandstationer ligger utgår vi från att det ska ta högst tio minuter att nå den höghusbebyggelse som måste kunna evakueras med maskinstege vid brand, säger Kenneth Bergqvist.

Den nya brandstationen byggs i Sigtuna och eftersom hela kommunen i princip är kulturområde med runstenar, trähus och stenkyrkor kommer stora krav att ställas på gestaltningen.

– Det har varit en lång process med kommun och arkitekter att ta göra materialval och välja färgsättning. Byggnaden gestaltas med murar runtomkring och kläs i sten föra att knyta an till stenkyrkor och liknande, säger Kenneth Bergqvist.

Byggnaden byggs i prefabricerad betongstomme med murverk utanpå. Det blir två våningar och en för brandstationer traditionell vagnhall och traditionella logement. En viktig fråga är personalens hälsa. Därför har lokalerna byggts så kläder och annat material som kontaminerats vid släckning i separata utrymmen för att minska risken att cancerogena ämnen sprids. En annan viktig fråga för Attunda brandkår är jämställdhet och målet är att få in fler kvinnor i kåren. Därför byggs ett omklädningsrum som kan användas av både kvinnor och män.

– Vid ombyte eller dusch går man in i omklädningsbås och duschbås. Det ger flera fördelar. Dels känner sig förhoppningsvis ingen diskriminerad och dels kan samma omklädningsrum användas oavsett hur personalstyrkan kommer se ut framöver när det gäller antal kvinnor eller män, säger Kenneth Bergqvist.

Den här typen av omklädningsrum har redan testats i Attunda brandkårs senaste nybygge.

– Det fungerar jättebra faktiskt. Så klart är det alltid så att det som är nytt skapar vissa tveksamheter i början från personalens sida, men det har visat sig vara ett bra koncept. Dessutom har andra räddningstjänster i Sverige hakat på detta, det är kul! Säger Kenneth Bergqvist.

Fakta:

Tidplan: juli 2021 till november 2022

Byggherre: Brandkåren Attunda

Generalentreprenör: a och d Arkitektkontor AB

Arkitekt: a och d Arkitektkontor AB

Kostnad: 70-90 Mkr