Nyheter

Lime lanserar elsparkcyklar med fasta och obligatoriska parkeringsplatser i Solna

Lime, lanserar nu elsparkcyklar för uthyrning med fasta och obligatoriska parkeringsplatser i Solna stad, efter överenskommelse med kommunen. Det är första gången fasta stationer för elsparkcyklar införs i Sverige, vilka bidrar till att minska parkeringsproblematiken som kan ses i andra svenska städer, och företaget hoppas att fler kommuner ska få upp ögonen för systemet.

Lime och Solna Stad undertecknade i början av sommaren ett avtal om uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats med obligatoriska parkeringsplatser. Ett stort antal platser valdes ut runt om i Solna, där uthyrning kan ske på ett trafiksäkert sätt och utan att störa i stadsmiljön, och efter färdigställande av parkeringsplatserna är nu tjänsten redo att lanseras.

– Fasta och obligatoriska parkeringsplatser för elsparkcyklar är framgångsrikt infört i många andra städer Lime har verksamhet i, som London och Paris, utan att vi sett en minskad efterfrågan av våra tjänster. I London och Paris har systemet resulterat i att mer än 95% av användarnas parkeringar görs inom utmarkerade zoner. Vi är övertygade om att systemet kommer fungera väl även i Sverige, säger Fredrik Timell, public affairs-ansvarig för Lime i Norden.

Limes elsparkcyklar kommer finnas tillgängliga i Solna Stad från och med imorgon, fredagen den 24 september. Användare kommer att kunna hyra Limes elsparkcyklar i ett femtiotal utmarkerade zoner inom kommunen och samtidigt endast kunna avsluta sin resa inom dessa zoner, vilket möjliggörs genom GPS-teknik. Zonerna är både digitalt utmarkerade inom Limes app och fysiskt via skyltning runt om i kommunen.

– Med fasta stationer och obligatoriska parkeringsplatser för elsparkcyklar tror vi att många av dem upplevda problemen med fordonens parkering kommer att kunna åtgärdas. När vi nu lanserar tjänsten i Solna Stad hoppas vi att fler kommuner ska få upp ögonen för systemet och dess fördelar, säger Fredrik Timell.

– Det är bra att Solna Stad och Lime kommit överens om en bra lösning för uthyrning av elsparkcyklar på ett sätt som inte stör stadsmiljö eller trafik, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.