Nyheter

Invigning av ny teknik som gör Östersjön renare

Stockholms Framtida Avloppsrening är ett gigantiskt miljöprojekt där Henriksdals reningsverk byggs om till en av världens mest moderna reningsanläggningar.

Tisdagen den 12 oktober invigs biolinje ett med så kallad membranteknik av Miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr.

Man kommer att implementera den nya effektiva tekniken som medför betydande utsläppsminskningar av bland annat fosfor, kväve samt mikroplaster.

Stockholms framtida avloppsrening, SFA, är Stockholm största miljöprojekt och en stor miljösatsning för framtiden. Henriksdals reningsverk ska bli ett av världens – modernaste reningsverk och får fördubblad kapacitet med hjälp av ny membranteknik som totalt kommer omfatta sju nya biolinjer. Sicklaanläggningen byggs ut, Bromma reningsverk läggs ner och en ny 1,4 mil lång avloppstunnel dras 30 – 90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. Hela projektet kommer att färdigställas under 2029.

Ytterligare information:

www.svoa.se/sfa