Nyheter

Bygglov för parkeringshus vid nya simhallen i Solna

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för ett runt hus med över 500 parkeringsplatser innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. Bil- och cykelparkeringen i huset ska i första hand vara till för besökare till de tre ishallarna, den nya simhallen och närliggande kontor.

I samband med uppförandet av huset planeras också åtgärder för att öka trafiksäkerheten i området.

– Genom denna kreativa lösning ersätts ett hål i en trafikplats av en byggnad som underlättar för besökare att lämna sina fordon samtidigt som den blir ett positivt tillskott till stadsbilden, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.