Nyheter

Grönt stöd till Rinkeby

Tidigare i år utlyste Boverket möjligheten för fastighetsägare att söka statligt stöd för gröna och trygga samhällen i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

HSB Stockholm har beviljats stöd, och inleder nu arbetet med att utveckla hälsofrämjande innergårdar i Rinkeby.

– Att beviljas stöd känns väldigt inspirerande. Utemiljön gör stor skillnad i människors vardag, och inom kort inleder vi en boendedialog. Att få vara med och påverka utformningen av gårdarna skapar engagemang och delaktighet bland hyresgästerna, säger Anders Joachimsson, affärsområdeschef Fastigheter på HSB Stockholm.

Med drygt 600 hyresrätter är HSB Stockholm en stor hyresvärd i Rinkeby. Fastigheterna omfattas av totalt fyra innergårdar, varav en sedan tidigare har färdigställts. Det beviljade stödet för de tre kvarvarande gårdarna omfattar 50 procent av den totala projektkostnaden. Kristin Englund är utemiljökonsult på HSB Stockholm och leder gestaltningsarbetet, som utgår från den idéskiss som skickats in till Boverket. Nu ska innergårdar som idag utgörs av gräsmattor och enskilda växtpartier utvecklas.

– Vi har en tydlig ambition, och det är att utemiljön ska bjuda in alla i Rinkeby, inte bara våra hyresgäster. Ökad trygghet och grönska, ekosystemtjänster och biologisk mångfald är centrala aspekter, och vi kommer att tillföra ytor för såväl samvaro som odling. Och istället för traditionella lekplatser arbetar vi med lekotoper, naturbaserade lekytor i form av broar, stockar och stenar, säger Kristin Englund.

De nya utemiljöerna ska vara färdigställda till augusti 2023, då även HSB Stockholm ska skicka in en slutrapport till Boverket.

Foto: Jens Dahlborg