Nyheter

SVEAB Anläggning anlägger Veddestaden

SVEAB Anläggning har fått i uppdrag av Nordr att anlägga arbetsgator för det nya området Veddestaden i Järfälla.

Entreprenaden innefattar 400 meter arbetsgata med ledningsarbeten för VA- och dagvattenledningar, fjärrvärme, el, fiber och belysning. Utöver det tillkommer sanering av förorenade massor samt uppförande av etableringsyta med tillhörande byggvatten, avlopp och el.

Arbetet påbörjas under oktober.

Beställare: Nordr Sverige AB