Nyheter

Ny stor prognos: Stockholms län toppar i tillväxt

Stockholms län väntas ha högst tillväxt av Sveriges åtta riksområden och huvudstaden jagar toppen när de 30 största europeiska städerna jämförs.

Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare, baserad på prognoser från Oxford Economics.

– Stockholm skulle kunna leda tillväxttoppen om bostadsmarknaden fungerade bättre så att vår ekonomi inte belastades av tiotusentals helt vakanta jobb. Det är problematiskt att huvudstadsregionen inte ges förutsättningarna att nå sin fulla potential, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

De 30 största europeiska städerna väntas ha en genomsnittlig tillväxt på 5,2 procent under 2021. Inom topp-30-gruppen så är Stockholm en av tio städer vars ekonomi under 2021 överstiger nivåerna från 2019.

Det betyder att stockholmsekonomin presterar väldigt bra i en europeisk kontext.

När tillväxten för 2022 också beaktas så väntas alla städer, utom Barcelona, vara tillbaka på 2019 års förkrisnivåer. Stockholm placerar sig då på en sjunde plats.

– Stockholm står sig mycket bra i konkurrensen och förutspås ha en stark tillväxt de kommande åren, vilket naturligtvis är bra för Sverige och svensk ekonomi. Samtidigt är det oroande att många jobb står lediga och är svåra att tillsätta, till stor del beroende på vår dysfunktionella bostadsmarknad, samtidigt som långtidsarbetslösheten växer, säger Stefan Westerberg.

– Bidragande till uppgången i särskilt Stockholm är också en fortsatt stark utveckling av informations- och kommunikationsnäringen, finanssektorn samt företag som levererar kvalificerade företagstjänster. Dessa branscher är mycket stora i huvudstadsekonomin, säger Stefan Westerberg.

– Återhämtningen är välkommen, men den kommer dessvärre inte vara tillräckligt för att hjälpa alla dem som står väldigt långt från arbetsmarknaden i dag och det mesta talar också för att problemet med att mer avancerade arbeten står vakanta kommer att kvarstå. Här borde politiken göra mer, säger Stefan Westerberg.