Nyheter

Storsatsning på grafisk konst i ny skolbyggnad i Årsta

Text: Martina Nyhlin

Årsta behöver fler skolplatser och på Skanskvarnsskolan medgav detaljplanen en ny byggnad. Snart utvidgas skolan med en ny byggnad och utökas med högstadieklasser. Även i den nya skolbyggnaden står vacker konst i fokus.

– Det ska synas att byggnaderna hör ihop fast det är en annan generation på den nya byggnaden, säger Helene Logren, projektansvarig för ny- och ombyggnation på Sisab.

Skanskvarnsskolan, som är en F-6-skola, ligger vid kanten till Årstaskogen i Stockholm och den befintliga skolbyggnaden som invigdes 1945 ritades av arkitekt Paul Hedqvist. Den är grönklassad av Stadsmuseet i Stockholm som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde och ska förstås bevaras. Men på området fanns även två små hus som inte var skyddsklassade. Det ena var en liten idrottshall och det andra stod tomt och dessa har nu rivits för att lämna plats för nybygget.

– Vi behövde en större byggnad för att få plats med fler elever och även större idrottssal, matsal och tillagningskök, och så fler salar, säger Helene Logren.

Den nya byggnaden har gestaltats för att smälta in på skolområdet.

– Det fanns en detaljplan och vi håller oss inom detaljplanen. Den gamla skolan har rött tegel och på den nya blir det samma, säger Helene Logren.

Den gamla byggnaden på Skanskvarnsskolan har ett spännande konstverk i form av en av nordens största fresker i centralhallen, som är signerad Nils Nilsson. För att knyta an till konstverket har även den nya byggnaden fått iögonfallande konst. På skolans fasad tronar nu ett grafiskt betongkonstverk som skapats av konstnären Idun Baltzersen och förställer barn i olika skalor som ägnar sig åt skolgårdens aktiviteter. Interiört kommer det bli ett verk av Sara Möller.

Att få det grafiska betongkonstverket på plats var en utmaning för generalentreprenören Arcona och deras underentreprenörer.

När underentreprenören tillverkade betongelementen levererades konstnärens verk i form av ett sorts membran som placeras i gjutformen och påverkar ytan olika beroende om det ska bli svart eller vitt.

– Det är som ett negativ man använder där det som ska bli ljust är mörkt och det som ska bli mörkt är ljust, berättar Ella Bringle, projektchef på Arcona.

När formarna sedan frigörs spolas betongen av, delar av ytskiktet tvättas bort och då framträder motivet.

– Det tog många omgångar med prover och provgjutningar för att få fram rätt svärta i det tolv meter långa konstverket. Så det har varit en intressant process både för stomentreprenören och oss, de har inte tillverkat så många konstverk som det här, i alla fall inte så här komplicerade. Det är vanligt med repetitiva mönster på såna här konstverk men det här är en unik tavla där ingen del är som den andra, säger Ella Bringle.

En positiv sak med projektet är också att det blir en fullstor idrottshall.

–Det är stor efterfrågan på det i Stockholm. Hallen kommer byggas på ett sätt så att tre klasser kan ha lektion där samtidigt, säger Ella Bringle.

Den nya byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad silver. Huskroppen är färdig och nu pågår invändig stomkomlettering, målning, golv och installationer.

–Det är stora mängder installationer i en skola i moderna projekt, det är höga krav på luftkvalité, ljus och ljudmiljö, som ska ge bra arbetsmiljö både för barnen och vuxna, säger Ella Bringle.

Ljudabsorbenter och akustikpaneler i olika typer av färg och from och utseende finns i nästan alla utrymmen.

– Det finns ett system som heter Baux som arkitekten sätter ihop i ett mönster som bildar färg och form som bildar en intressant ljudabsorbent. De är också tänkta som konstverk i trapphusen, säger Ella Bringle.

Nybyggnationen pågår fram till sommaren 2022, sedan är tanken att elever ska flytta in i de nya lokalerna så den gamla skolan kan renoveras.

– Vi räknar med att bygget ska vara klart 2023, när högstadiet öppnar blir upp till skolan, säger Helene Logren.

Fakta:

Tidplan: December 2019- juni 2022

Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB

Generalentreprenör: Arcona AB

Arkitekt skiss: Stadion Arkitekter AB

Kostnad: 215 Mkr