Nyheter

atNorth bygger ut datacentret ytterligare före öppning

 atNorth, den nya co-locationaktören i Sverige med fokus på högkapacitetstjänster, meddelar idag att bolaget redan nu påbörjar nästa fas i byggnationen av datacentret SWE01: SIF DC i Kista.

atNorth, den nya co-locationaktören i Sverige med fokus på högkapacitetstjänster, meddelar idag att bolaget redan nu påbörjar nästa fas i byggnationen av datacentret SWE01: SIF DC i Kista, utanför Stockholm. Den första delen av byggnationen påbörjades under slutet av förra året där den första datahallen beräknas vara klar för driftsättning till årsskiftet. Utbyggnaden av datacentret kommer att ske kontinuerligt i anslutning till den befintliga byggnaden. Den andra fasen adderar ytterligare 2750 kvadratmeter yta och beräknas vara i drift under andra halvan av 2022, följt av ytterligare expansionsplaner med målet att erbjuda totalt 6MW.

– Efterfrågan på högkapacitetstjänster inom co-location ökar kraftigt där internationella organisationer ser alla fördelar med att förlägga sin datahantering här med tanke på de goda infrastrukturförutsättningarna, den gröna elen och det kalla klimatet, säger Gisli Kr. Chief Commercial Officer. Efterfrågan har varit så pass stark att vi nu tidigarelägger nästa utbyggnadsfas med siktet inställt på att driftsätta andra halvåret 2022.

atNorths datacenter byggs från start för att kunna erbjuda högkapacitetstjänster, vilket idag krävs för den typ av infrastruktur som behövs för beräkningstunga applikationer såsom simuleringar, AI eller riskberäkningar. Tjänster som efterfrågas i allt högre utsträckning när nu även de traditionella industriföretagen digitaliserar alltmer av sin operationella verksamhet och produktutveckling, i kombination med att med att kraven på säkerhet och tillgänglighet ökar från både myndighetshåll och kunder.

– Det händer jättemycket på marknaden just nu och datadrivna verksamheter kräver datacenterlösningar som kan hantera den typen av volymer på ett effektivt sätt. Vårt datacenter i Stockholm är unikt eftersom det är byggt med högkapacitetstjänster som utgångspunkt, säger Stefan Jofors-aTribe, nordisk försäljningschef för atNorth.

atNorths datacenter utnyttjar vidare fullt ut möjligheten att återanvända spillvärmen från datacentret i Stockholm Exergis fjärrvärmenät för uppvärmning av bostäder. Detta är en del i bolagets övergripande hållbarhetsarbete där målet är att erbjuda klimatmässigt hållbara datacenter utan att kompromissa med prestandan.