Nyheter

Bandhagen växer

Här är Familjebostäder redan en stor fastighetsägare med 1000 hyresrätter och nu byggstartar tre nya projekt med ytterligare 244 lägenheter. Två av projekten är Stockholmshus och ett projekt är vanliga hyresrätter.

Hela Bandhagen kommer att växa avsevärt de kommande åren. Kvarteren mot Örbyleden förvandlas till en mer levande stadsgata istället för genomfartsled. Genom att bygga i redan omtyckta områden nära kollektivtrafik så underlättar vi för fler stockholmare att hitta ett nytt hem.

– För oss är det en fördel att bygga i områden där vi redan idag har ett stort fastighetsbestånd. Det gör att vi kan ge bättre service till våra hyresgäster framöver. Samtidigt känner vi området och vet vad våra boende uppskattar. Vi vill ta tillvara grönskande gårdar och tillföra närservice där det är möjligt, säger Håkan Siggelin, chef för Familjebostäders projektutvecklingsavdelning.

Två av projekten blir Stockholmshus. Det är kvarteret Filmen 4 och Lådkameran 4. Målet med Stockholmshusen är att spara tid och minska kostnaderna genom att upprepa gestaltningen, bygga seriellt och jobba med överlappande processer. Husen byggs med höga krav på hållbarhet och det ska vara enkelt att resa klimatsmart här kommer det att finnas cykel- och bilpooler, gott om plats att parkera cykeln och en plats att tvätta och fixa med cykeln.

– Det är glädjande att vi startar bygget av fler bostäder för stockholmarna. Vi är extra stolta över att starta bygget av ytterligare stockholmshus. Redan under 2023 kan många stockholmare hitta sitt nya hem här, säger Håkan Siggelin.

Fakta:

Filmen 4, 35 lägenheter, Stockholmshus, Björksundsslingan 34 B-C. byggstartat och redo för inflyttning 2023.
Färgfilmen 3, 61 lägenheter vid Trollesundvägen 54 D-G. Byggstartar den 1 december. Inflyttning 2023.
Lådkameran 4, 148 lägenheter, Stockholmshus i korsningen Örbyleden/Grycksbovägen. Byggstartar inom kort. Inflyttning 2024.

På bilden: Kvarteret Färgfilmen 3, Trollesundsvägen, Bandhagen

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor