Nyheter

K2A bygger idrottshall i Slakthusområdet

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har under tredje kvartalet 2021 via dotterbolag ingått ett samverkansavtal med Idrottsnämnden i Stockholms stad om att bygga en fullstor idrottshall i Slakthusområdet med en yta om 2 300 kvm.

Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. I nästa steg ska Stockholms stad och K2A ingå hyresavtal avseende idrottshallen. Byggstart planeras till det fjärde kvartalet 2023.

– Vi är både glada och stolta att vara ett av de utvalda fastighetsbolagen som får genomföra pilotprojekt i samverkan med Stockholms stad om att bygga samhällsfastigheter som staden sedan hyr. Vi har sedan 2017 en markanvisning för bostäder och förskola i den första etappen i Slakthusområdet och nu utökas vårt projekt ytterligare inom en av Stockholms attraktivaste nya stadsdelar, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen och klassificeras som mörkgrön enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

Behovet av idrottshallar i området är stort, både för föreningslivet på kvällar och helger samt för idrottsundervisning under dagtid. Idrottshallen planeras att nyttjas dagtid av en framtida gymnasieskola i Slakthusområdet. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av ca 250 student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.

K2A kommer efter färdigställande av projekten i Slakthusområdet förvalta 250 student- och forskarlägenheter med en uthyrbar yta om 5 800 kvm, en förskola med en uthyrbar yta om 1 250 kvm samt en idrottshall om 2 300 kvm med Stockholms stad som långsiktig hyresgäst. Bedömt hyresvärde för dessa ytor uppgår till 27 Mkr.