Nyheter

Ny undersökning: Stockholmarna bryr sig minst om att minimera vattenförbrukningen

För att bättre förstå skandinavers badrumspreferenser har Ifö låtit göra en undersökning bland sammanlagt 3000 respondenter i Sverige, Norge och Danmark. Undersökningen visar att det råder vissa skillnader mellan oss svenskar och våra grannar.

Mest tydligt är bland annat svenskarnas intresse för hållbara material och stockholmarnas inställningar till renoveringar och vattenbesparing.

Ungefär varannan skandinav har tidigare byggt om eller renoverat sitt badrum. Med det kommer tydliga insikter gällande vad de prioriterar och uppskattar vid renovering samt val av badrumsprodukter och inredning. Ifös undersökning visar att svenskar har ett stort intresse för hållbara material och att fler än 6 av 10 (63 procent) prioriterar just detta vid val av fast badrumsinredning. Ett val som är något högre bland svenska kvinnor än män då 68 procent av kvinnorna väljer hållbart tillskillnad från 57 procent av männen. Endast 34 procent av norrmännen och 27 procent av danskarna prioriterar hållbara material i badrummen vilket är påtagligt mindre i jämförelse med oss.

Trots svenskarnas intresse för hållbara material visar undersökningen att vi inte tar lika stor hänsyn till vattenförbrukningen vid val av toalett och dusch. Endast 46 procent av svenskarna uppger att de helst väljer produkter med låg vattenförbrukning tillskillnad från 68 procent av danskarna som är mest medvetna i Skandinavien. Minst bryr sig stockholmarna där fler än 1 av 5 uppger att låg vattenförbrukning inte är en viktig aspekt vid val av toalettstol.

Vi låter helst någon annan utföra arbetet

Undersökningen visar att svenskar, danskar och norrmän helst anlitar proffs för att utföra badrumsrenoveringar. Hela 71 procent att svenskarna vänder sig till yrkeskunniga och samtidigt oroar sig varannan svensk för stök och andra olägenheter i samband med renoveringen. Mest oroliga är stockholmarna där 6 av 10 är bekymrade över detta, oron för olägenheter kan vara en av anledningarna varför 35 procent av svenskarna ännu inte gjort om i sina badrum.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 25–31 januari 2021 har intervjuer via internet genomförts med personer i Sverige, Danmark och Norge mellan 30–65 år. Sammanlagt har 1015 intervjuer genomförts i Sverige, 1015 i Danmark och 1005 i Norge.