Nyheter

Svenska Bostäders entreprenör bryter kontraktet för bostadsprojekt på Södermalm

Svenska Bostäders entreprenör för utbyggnaden av kvarteret Plankan på Södermalm har bestämt sig för att bryta kontraktet. Anledningen är att bolagen inte kunnat enas om fördyrningar i projektet. Det här betyder att bygget kommer att stanna upp och entreprenören kommer att avsluta sitt arbete på plats.

– Det här projektet har pågått länge och har varit problemfyllt. Men enligt vår mening finns det inget som motiverar att Serneke bryter ett ingånget avtal, säger Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd.

– Vi har valt att bestrida ett antal fakturor där vi inte fått nödvändigt underlag. Vi hanterar stockholmarnas pengar och det hade varit oansvarigt att betala för kostnader som vi inte är överens om, säger Stefan Sandberg, vd Svenska Bostäder. Det är olyckligt för våra hyresgäster eftersom det här innebär en ovisshet kring kvarterets utveckling

– Att bara fortsätta betala och sen reaktivt ta beslut om en dyrare kostnad för projektet, har varken för mig eller bolaget varit ett alternativ. Nu får detta istället bli en juridisk fråga mellan parterna, säger Dennis Wedin.