Nyheter

Fasadrenovering av 30 000 kvm fasad

Fasadrestaureringen av Stockholms slott omfattar cirka 30.000 kvm fasad och beräknas pågå till 2050. AIX är generalkonsult och ansvarig arkitekt för fasadrestaureringen åt Statens fastighetsverk sedan 2015.

Nu har den åttonde etappen just avslutats och mittpartiet på den västra sidan håller på att avtäckas. Den rikt smyckade mittrisaliten, där huvudentrén till Slottet finns, har i och med detta återfått sin forna glans och därmed är samtliga fasader mot yttre borggården helt färdigställda.

Mittpartiet av den västra fasaden har en hög andel utsmyckningar, med bland annat sina fem meter höga kvinnoskulpturer av sten och unika kungliga medaljonger av bly.

Karyatiderna (kvinnoskulpturerna) har blivit restaurerade och bitvis rekonstruerade av bildhuggare på plats och reliefmedaljongerna har renoverats av metallrestauratorer.

I arbetet med karyatiderna har man gjort 3D-modeller med hjälp av fotogrammetri. Bildhuggarna har sedan använt sig av dessa digitala modeller i sitt arbete på plats. Skulpturerna har därmed fått digitala tvillingsystrar i sina färdiga utföranden som kommer att kunna användas i kommande restaureringar och för dokumentation.

– Den höga nivån på kunskapsutbytet mellan de olika disciplinerna gör det här uppdraget väldigt givande och intressant, säger Anne Teresiak som är handläggande restaureringsarkitekt och spindeln i nätet för projektet. Många beslut fattas under resans gång och ständiga vägval görs tillsammans med hantverkare och specialister. De restaureringsideologiska frågeställningarna har diskuterats med byggnadsantikvarier.

Den övergripande restaureringsmetoden bygger på de olika förhållningssätten man har till byggnaden utifrån olika betraktningsavstånd. Hänsyn tas till minst tre olika upplevelsenivåer: fjärrperspektiv, flanörperspektiv och närperspektiv.

Upplevelsen från alla dessa tre nivåer måste vägas in vid de val av material, metoder och kulörer som görs. Detta gör till exempel att vissa nya större stenpartier behandlas med kalklasyr för att smälta in i helheten. När lasyren så småningom nöts bort av väder och vind har stenen i sig hunnit åldrats till rätt nyans.