Nyheter

SL:s trygghetsstyrka – nu 1000 anställda

SL har i dag tilldelat kontrakt i tre upphandlingar för ordningsvakter i kollektivtrafiken. Upphandlingarna innebär startskottet för en uppskalning av SL:s trygghetsstyrka till över 1000 personer.

– Detta är en historisk trygghetssatsning för fler ordningsvakter i kollektivtrafiken under kommande år. I takt med kollektivtrafikens utbyggnad och samhällsutvecklingen ska SL utöka sitt trygghetsarbete. Upphandlingarna innebär startskottet för en total uppskalning av SL:s trygghetsstyrka, med ordningsvakter och trygghetsvärdar, som uppgår till över 1000 personer, säger Kristoffer Tamsons (M).

– Det här görs för att svara upp mot den brottslighet och otrygghet som breder ut sig i vårt samhälle och som knackar på vår dörr. I avsaknad av en tunnelbanepolis som finns där och när människor rör sig tvingas vi svara upp med fler egna trygghetsåtgärder. Fler ordningsvakter gör att vi kan öka tryggheten i Stockholm och mota otryggheten i dörren, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Fakta:

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ett antal avtal gällande trygghetsresurstjänster som ordningsvakter, egendomsväktare och trygghetsvärdar i syfte att öka den upplevda tryggheten för samtliga resenärer i kollektivtrafiken i Region Stockholm. Dessa styrs operativt från SL:s trygghetscentral och syns dagligen i kollektivtrafiken.

Under hösten har tre upphandlingar pågått för att utröna vilken aktör som ska upphandlas från 2022 att ansvara för ordningsvaktstjänster i kollektivtrafiken.

I fredags beslutades om tilldelning. De nya ordningsvaktsavtalen tilldelas efter tre avtalsområden. CSG har tilldelats avtalsområde City, Rapid har tilldelats avtalsområde Nord och Avarn har tilldelats avtalsområde Syd.

Totalt innebär avtalen en uppskalning av antalet ordningsvakter i SL med 25 procent under de kommande åren. Tillsammans med en pågående upphandling för trygghetsvärdar kan detta innebära att SL får en trygghetsstyrka över 1000 personer under de kommande åren.

De nya avtalen kommer bland annat att innebära en satsning på kvalitetshöjande utbildningar för ordningsvakterna. Det tillkommer även en ny typ patrull, mobila insatsteam, som kommer att få ytterligare kompletterande utbildningar och där SL ställer högre krav på erfarenhet och kompetens. De mobila insatsteamen ska framförallt användas vid olika insatser i utsatta områden, där Trafikförvaltningen behöver stärka upp närvaron av trygghetsresurser för att höja den upplevda tryggheten.

De nya avtalen innefattar även ett större fokus på samverkansarbetet hos respektive leverantör, där de får ett större ansvar att delta i olika samverkansforum i respektive avtalsområde och föreslå och följa upp olika insatser kopplade till lägesbilderna. Därför har SL även kravställt en ny resurs, en Samverkanssamordnare, som ska sköta dessa delar.