Nyheter

Corem tecknar fyra hyresavtal

Corem har tecknat fyra hyresavtal med ett totalt årligt kontraktsvärde om 38 mkr.

I Stockholm har Corem tecknat ett 7-årigt avtal med Cleanhouse avseende uthyrning av cirka 6 700 kvm i en fastighet belägen i Bromma och ett 5-årigt avtal med Region Stockholm avseende uthyrning av cirka 1 600 kvm i en fastighet belägen i Globenområdet. I båda fallen skedde inflyttning under Q4 2021.

I Stockholm har Corem även tecknat avtal om förlängning av ett hyresavtal med Bilia. Det nya avtalet har en kontraktslängd på 11 år, fr o m Q1 2023, och avser uthyrning av cirka 11 000 kvm i en fastighet belägen i Nacka.

Norr om Stockholm, i Arlandastad, har Corem tecknat ett 15-årigt avtal med Statens Försvarshistoriska Museer avseende nybyggnation och uthyrning av cirka 3 500 kvm med inflyttning planerad till Q1 2023.