Nyheter

Infrea stärker sin närvaro i Stockholm och Uppsala genom förvärv

Infrea har förvärvat och tillträtt 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenader AB (UMEAB). UMEAB har en stark marknadsposition i Storstockholm genom gedigen historik och kunskap inom mark och anläggningsentreprenader.

UMEAB, en komplett markentreprenör, vars intäkter senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 105 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 9 Mkr. Bolaget har sedan grundandet 2014 byggt upp en stark närvaro i Storstockholm, där erbjudet består av tjänster relaterat till mark & anläggningsentreprenader.

– Det känns väldigt tillfredställande att börja året med ytterligare ett bra tillskott till Infrea-gruppen. Upplands markentreprenaders VD och grundare Martin Arnesson har byggt upp ett gediget och starkt företag. Gemensamt ser vi positivt på framtiden och att tillsammans med Martin och övriga Infrea-bolag i regionen fortsätta utveckla UMEAB tillsammans, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 33 Mkr plus eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 9 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, cirka 8,5 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån. Förvärvet slutfördes idag den 7 januari 2022 då signering och tillträde skedde samma dag.

– För mig var det viktigt att hitta en ägare som verkligen kan branschen och som är fokuserade på mark- och anläggning. Infrea har ett driv att utveckla bolaget vidare och det här känns därför perfekt för mig och övriga anställda. Jag ser många fördelar med att komma in i ett större sammanhang. Under de senaste åren har UMEAB vuxit avsevärt genom en utökad kundkrets, och det ska bli väldigt spännande att tillsammans med Infrea aktivt jobba för att fortsätta ta större andel av Stockholmsmarknaden, säger Martin Arnesson, nuvarande VD och säljare av Upplands Markentreprenader AB.