Nyheter

Förvärvar byggrätter i Södertälje

JSB Construction AB har tecknat avtal med Täljehallen AB om förvärv av tre stycken byggrätter i Södertälje kommun för bostäder, kontor och idrottsverksamhet.

JSB Construction Ab har köpt byggrätter i centrala Södertälje, invid Täljehallen och Södertälje Sjukhus. Förvärvet innefattar tre byggrätter för fastigheterna Rosenlund 1:32, 1:33 och 1:34.
Byggrätterna omfattar byggnation på ca 11 400 kvm (BTA) fördelat på bostäder, kontor samt idrottsverksamhet.

Fastigheternas detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering av området planeras att starta i februari 2022 med förväntad byggstart under fjärde kvartalet 2022.

Förvärvet ligger inom JSBs affärsområde JSB Fastighetsutveckling:

– Vi är väldigt glada över att genomfört vårt första förvärv i Södertälje. Det har varit en bra dialog med Täljehallen under tidens gång och det känns väldigt bra att ha affären i hamn. Nu ska vi tillsammans utveckla området med kvalitativa bostäder, kontor samt idrottsverksamhet som bidrar till det nuvarande idrottsklustret. I nuläget är strategin att hitta tagare och förvaltare till färdigutvecklade fastigheter, säger Wilhelm Fredholm, Affärsområdeschef för JSB Fastighetsutveckling.

Johan Strömwall, VD för Täljehallen AB och klubbdirektör för huvudägaren Södertälje Basketbollklubb, är glad över affären:

– Vi har letat efter en lämplig partner i flera år, en aktör som kan vidareutveckla vårt fina område med bostäder och hus med verksamheter som berikar och kompletterar. Jag är å våra medlemmars vägnar jätteglad att vi nu enats med JSB, och är övertygad om att projektet kommer att vara riktigt bra för både JSB, Täljehallen och Södertälje.