Nyheter

Nackademins nya utbildningar inom bygg och IT

Igår offentliggjordes det efterlängtade tilldelningsbeslutet från Myndigheten från yrkeshögskolan. Fler än hälften av de utbildningar som Nackademin fick beviljade utgörs av IT-utbildningar.

Bland dessa finns de tre nya utbildningarna Data Engineer, Phytonutvecklare inom AI samt Programutvecklare Java på distans. Det är yrkesroller inom IT där man ser störst efterfrågan på kompetens. Dessutom uppgår nu antalet sammanlagda utbildningar till 35 st, vilket är en rekordsiffra för Nackademin.

Inom samhällsbyggnad och byggteknik fick Nackademin samtliga fyra ansökningar beviljade, varav två av dessa är de helt nya distansutbildningarna Platschef och Byggnadsingenjör digitalt byggande.

Yrkeshögskolan har sett en stark uppåtgående trend de senaste åren, inte minst under pandemin då många har valt att skola om sig. Som ett resultat av detta har konkurrensen varit hård bland ansökningar av både nya och pågående utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan har därför prioriterat digitalisering inom området data/IT, där behovet på arbetsmarknaden är störst.

Av samtliga planerade utbildningsstarter har Nackademin tilldelats start av 11 utbildningar inför hösten 2022. Det innebär en total beviljandegrad på hela 65% och att antalet sammanlagda utbildningar nu uppgår till 35 st.

– Vi tackar för det fortsatta förtroendet att få bedriva en utbildningsform som så framgångsrikt kompetensförsörjer Sverige. Vi är väldigt glada och stolta över att nu få erbjuda blivande studenter ett större utbud av kvalitativa yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Fler än hälften av Nackademins beviljade utbildningar är inom området IT/data. Utöver de omansökningar som får fortsätta att bedrivas utökas utbudet med de tre nya IT-utbildningarna Data Engineer, Phytonutvecklare inom AI samt Programutvecklare Java på distans. Det är yrkesroller inom IT där man ser störst efterfrågan på kompetens under 3-5 års sikt enligt IT&Telkomföretagen.

Med de nya beviljandena kommer Nackademin att erbjuda fler än 1300 utbildningsplatser vid starten i höst.

De nya utbildningar som startar hösten 2022 på Nackademin:

IT

Data Engineer
Programutvecklare Java – Distans
Pythonutvecklare inom AI

Bygg

Byggnadsingenjör digitalt byggande – Distans
Platschef – Distans