Nyheter

Nya medarbetare på HSB Stockholm

HSB Stockholm har rekryterat sex nya medarbetare för att stärka verksamheten inom fastighetsskötsel, hyresfastigheter, byggnadstekniska underhållsplaner samt energi- och byggprojekt.

– Simon Lilja, fastighetsskötareför hyresfastigheter på huvudkontoret på Kungsholmen, med ansvar för fastighetsskötsel i Fredhäll och på Södermalm. Har tidigare erfarenhet från rollen som fastighetsskötare, och har även arbetat med installation av värmepumpar samt hushållsnära tjänster.

– Charlotte Nilsson, fastighetsadministratör för hyresfastigheter på huvudkontoret på Kungsholmen. Ansvarig för hyreskontrakt, andrahandsuthyrning, byten och överlåtelser. Har över tio års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från en roll som account manager på Forenom, där hon arbetade med uthyrning av företagslägenheter och projektboenden.

– Tomas Eckerud, projektchef på avdelningen Strategisk förvaltning. Ansvarar för utveckling av energi- och konsulttjänster, energideklarationer samt energiprojekt för bostadsrättsföreningar med syftet att optimera och effektivisera energianvändningen. Har över 30 års erfarenhet av fastighetsdrift och teknisk förvaltning, och kommer närmast från en roll som energi- och miljösamordnare på HSB Östergötland.

– Veikko Räihä, underhållsstrateg på avdelningen Analys & Utveckling på huvudkontoret. En ny tjänst hos HSB Stockholm, med ett övergripande ansvar för att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningars byggnadstekniska underhållsplaner. Har sedan tidigare lång erfarenhet av olika typer av fastighetsbesiktningar och utredningar, och kommer närmast från en roll som tjänsteutvecklare på Anticimex husbesiktningsavdelning.

– Lina Lindgren, fastighetsskötare på kontoret i Haninge. Arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningar med olika typer av underhållstekniska åtgärder i fastigheter och lägenheter. Kommer närmast från en roll som fastighetstekniker på bostadsbolaget Einar Mattson.

– Jan Gustafsson, byggkonsult på avdelningen Strategisk förvaltning. Inventerar, upphandlar och projektleder arbeten som rör fastigheters yttre delar, såsom fönster, tak, fasader och balkonger. Har 30 års erfarenhet av att leda byggprojekt, och kommer närmast från en roll som projektledare och kalkylator för utveckling av bostadsrättshus på Nero Bygg.