Nyheter

Att driva en bostadsrättsförening

För att driva en bostadsrättsförening krävs stort engagemang av medlemmarna och suppleanterna i styrelsen. Man behöver inte bara kunna alla lagar, regler och stadgar för att kunna driva föreningen på ett korrekt sätt – det behövs även kunskap inom många olika områden så man kan ta rätt beslut. Det är alltid bra att ha en så mångsidig styrelse som möjligt för att kunna möta alla de frågor, offerter eller uppdrag som uppkommer. 

Förutom en ordförande, vice ordförande, sekreterare och revisor kan det vara behjälpligt att ha medlemmar som har kunskap om till exempel fastigheter, data och information, trädgård och miljö eller trafik. Det kan också vara bra att ha medlemmar som ansvarar för eventuella studier, intranät, bredband eller vad som är aktuellt för just den föreningen de är boende i. Alla som bor i en BRF kan vara med i styrelsen och därmed påverka hur föreningen sköts och vilka frågor och renoveringar som prioriteras.

De flesta bostadsrättsföreningar har även hjälp av en fastighetsförvaltare som ofta är utbildad inom fastigheter och alla de frågor och problem som kan uppstå. Förvaltarens jobb är att bistå styrelsen med allehanda uppgifter och delta, i person eller digitalt, på styrelsens möten. Styrelsen kan ge förvaltaren i uppdrag att ta hand om specifika problem, såsom störande grannar, läckande rör i källaren eller utbyte av en trasig gungställning – men även att ta in offerter från flera olika aktörer när det kommer till större arbeten som stambyten, fönsterbyten eller inglasning av balkonger.

Allmänna regler

En BRF är en ekonomisk förening och måste bestå av minst tre lägenheter. Dess syfte ska vara att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Medlemmarna kallas till en konstituerande stämma för att anta de stadgar som styrelsen tagit fram och förberett. Förutom en styrelse är det krav på att föreningen har en revisor som inte själv är ledamot eller suppleant i styrelsen, inte är gift med, bor ihop med eller är släkt med något i styrelsen – detta då jäv i så fall kan uppstå.

En BRF är bokföringsskyldig såsom alla andra föreningar och ska upprätta en årsredovisning och en revisionsberättelse varje år. För att medlemmar och framtida medlemmar ska få insyn i vad som är på gång inom föreningen ska det också finnas en ekonomisk plan så att de kan avgöra ifall de tycker att föreningen är stabil och seriös. Även andra intressenter såsom banker, långivare eller leverantörer av varor och tjänster kan ha nytta av att vilja se den ekonomiska planen.

Bostadsrättens historia

I början av 1900-talet drevs stora diskussioner om Sveriges boende- och bostadsfrågor och flera personligheter inom kulturen var inblandade i debatten om just boende och bostad. Exempel på de som engagerade sig för ett bättre boende var August Strindberg och Selma Lagerlöf. Man ansåg att den omfattande emigrationen orsakades av dåliga bostadsförhållanden där människor i städer bodde trångt och de på landsorten hade fått dålig tilldelning av mark.

Redan på 1910-talet började man fundera på om det gick att få en form av samägande eller kooperation inom bostadssektorn. 1920 startade Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB) med syftet att bospara och bygga lägenheter till sina medlemmar. Idag är hyresgästföreningen och HSB helt olika organisationer och HSB är inte längre en förkortning, utan ett registrerat företagsnamn.

Nybildning eller ombildning

En BRF kan skapas på två sätt – antingen genom ett nybygge, en så kallad nybildning eller att de boende i en fastighet tillsammans skapar en BRF av tidigare hyreslägenheter och det är då en ombildning. Vid en nybildning är det oftast byggföretaget som tar initiativ till att starta en förening – och tar hand om allt genom en tillfällig styrelse, tills allt är klart och de boende själva kan starta en styrelse och ta över ansvaret. För en ombildning krävs först och främst att hyresvärden godkänner det – och utöver det krävs att två tredjedelar av de boende godkänner att en ombildning till BRF ska ske.

BRF – i liten eller stor skala

I Sverige finns strax över 28 300 aktiva bostadsrättsföreningar varav de minsta består av tre hushåll och de största av över 1 000 lägenheter. Den största i Sverigen är BRF Masthugget i Göteborg som bildades i sin nuvarande form 1980 och består av 1 172 bostadsrätter. Den näst största finns i Sundsvall och heter BRF Bosvedjan och stoltserar med 1 033 lägenheter och den var klar 1969. Trea kommer BRF Kungsklippan i Stockholm från 1934 och den består av 1 031 lägenheter.

Att aktivt driva en BRF

För att aktivt driva en BRF krävs som vi tidigare skrev ett stort engagemang och kunnande av de medlemmar som blir invalda i styrelsen – även om de får mycket hjälp av sin förvaltare eller har möjlighet att ta in externa konsulter som är sakkunniga på de områden som behövs. Det finns många lagar och regler och den lag som reglerar heter Bostadsrättslagen. Den är detaljerad och det är mycket att hålla reda på. Det är därför de flesta BRF:er lejer in en auktoriserad revisor för att granska årets alla transaktioner. För hur man än vänder eller vrider på det så är det själva styrelsen som ansvarar för att allt är rätt och riktigt i slutändan.