Nyheter

Ny affärsutvecklare för Tengboms byggnadsvård

Tengbom stärker sin position inom byggnadsvård genom att rekrytera Josefin Larsson som affärsutvecklare. Med gedigen erfarenhet av stora, komplexa projekt och arkitektur med hög kvalitet är visionen att ytterligare bredda Tengboms erbjudande inom byggnadsvård, kulturhistoria och omvandling av befintliga byggnader.

Tengboms ambition är att vara en stark aktör inom området byggnadsvård, kulturhistoria och omvandling. I en tid där husbygge och renoveringar ofta handlar om att riva ut gammalt och bygga nytt behövs också kompetens för att behålla och vårda vårt kulturarv. I rollen som affärsutvecklare ska Josefin Larsson hitta nya konstellationer och skapa ett ännu starkare byggnadsvårdsteam på Tengbom.

– Tengbom har en otrolig styrka inom byggnadsvård och jag är glad att få vara med och utveckla verksamheten, säger Josefin Larsson. För mig handlar byggnadsvård och ombyggnation framför allt om att arbeta med arkitekturens ursprung – det konstnärliga anslaget och gestaltningen ner i detalj. Det handlar om att visa vinsterna av att bevara, addera och förfina, snarare än bygga nytt. Det påverkar samhället positivt som upplevelse, ekonomiskt och ur en hållbarhetsaspekt.

Josefin Larsson kommer senast från Wingårdhs där hon varit uppdragsansvarig arkitekt för ombyggnationen och husarkitekt för Nationalmuseum, ett uppdrag som fortsätter. Hon är utbildad arkitekt på Chalmers tekniska högskola och Aaltouniversitetet i Helsingfors.

– Vi är mycket glada att Josefin Larsson blir en del av Tengbom, säger Mark Humphreys, kontorschef i Stockholm. Hennes gedigna erfarenhet av arkitektur med hög kvalitet och transformation av befintliga byggnader är en välkommen förstärkning för Tengbom inom området byggnadsvård. Vi ser en efterfrågan från våra kunder om vägledning gällande hållbarhet och byggnadsvård. Där är det viktigt att visa på värdet i att utnyttja och utveckla befintliga byggnader i stället av att riva och bygga nytt.

Tengboms team av restaureringsarkitekter och byggnadsantikvarier arbetar med antikvariska uppdrag, restaurering och transformationer av byggnader och miljöer. Bland projekten finns exempel som Östermalms saluhall, Grand Hôtel och Bergianska trädgården.

Josefin Larsson tillträdde i rollen 15 februari och kommer att arbeta på Stockholmskontoret.