Nyheter

Sälja en nyproducerad bostad

Det är inte helt ovanligt att någon som köper en nyproducerad bostad vill sälja denna före man har hunnit flytta in. De fastighetsmäklare som får ett sådant uppdrag måste då hantera ett visst antal frågor för att kunna genomföra en förmedling på ett korrekt och smidigt sätt.

När du vill sälja en nyproducerad bostad så behöver fastighetsmäklaren en del information och kommer därmed att behöva ställa vissa frågor till dig.

Information till fastighetsmäklaren

Nedan kan du se den informationen som du behöver förse fastighetsmäklaren med innan en försäljning av en nyproducerad bostad kan ske. Du måste såklart även kontakta en mäklare som kan ta sig an uppdraget. Kostnaden för att anlita en mäklare i Stockholm kan variera.

Det enklaste är att kontakta olika mäklare för att få reda på kostnaden.

1. Fastighetsmäklaren måste veta om det finns ett upplåtelseavtal eller förhandsavtal upprättat

Det Första som fastighetsmäklaren behöver få reda på är om det finns ett upplåtelseavtal eller förhandsavtal upprättat för den nyproducerade bostaden. Om det inte finns något upplåtelseavtal upprättat så bör du tänka på att fastighetsmäklaren oftast inte kan medverka till att något köpeavtal tecknas innan upplåtelse har skett.

Om du dock vet med dig att ett upplåtelseavtal kommer att tecknas inom den närmsta tiden så kan du marknadsföra den blivande bostadsrätten online, dock måste du vara tydlig med att något köpeavtal inte kan skrivas förrän en upplåtelse har skett.

2. Du måste informera mäklaren om det finns några förbehåll som kan begränsa möjligheterna till att sälja bostaden

Vissa Bostadsrättsföreningar har stadgar som kan begränsa din rätt att sälja en bostad innan avgifter till bostadsrättsföreningen har blivit betalda. Om så är fallet så måste du som säljare vänta till dess att en betalning har skett till bostadsrättsföreningen.

3. Du som säljare måste ha kapacitet att betala avgifterna

Även då alla förutsättningar för vidareförsäljning uppfylls så kan ibland andra problem inträffa gällande tillträde till bostaden. En relativt vanligt förekommande situation är att den som säljer bostaden inte har de ekonomiska förutsättningarna för att betala avgifterna till bostadsrättsföreningen innan det har fått betalt för bostaden av köparen.

Om exempelvis den som köper bostaden har betalat säljaren, men säljaren i sin tur har inte betalat avgifterna till bostadsrättsföreningen så kan den som köpt bostaden riskerar att förlora både köpeskilling och bostadsrätten.

Det enklaste och mest logiska sättet att undvika denna situation är att köparen betalar direkt till bostadsrättsföreningen. Problemet som dock ofta uppstår är att många banker har som rutin att det endast betalar ut köpeskillingen till sälja den.

Just därför är detta också något som du som säljare måste informera fastighetsmäklaren om i god tid innan den vidareförsäljning sker.