Nyheter

Platssamverkan ska öka tryggheten i Märsta

Sedan årsskiftet är HSB Stockholm medlem i den nya BID-föreningen Trygg i Märsta. Genom ett aktivt samarbete mellan fastighetsägare, Sigtuna kommun och polisen ska satsningen bidra till ökad trygghet, tillit och trivsel i närområdet.

– Det är viktigt och angeläget att även HSB medverkar till att göra Märsta till en tryggare plats. Vi ser tyvärr en negativ utveckling, vilket även visar sig i trygghetsmätningar bland våra egna hyresgäster. Platssamverkan är en beprövad metod för att förbättra boendemiljön, säger Karin Turegård, projektansvarig för social hållbarhet på HSB Stockholm.

Trygg i Märsta är en ideell förening, inspirerad av den internationellt beprövade samverkansformen Business Improvement District (BID). Fastighetsägarnas arbete för ökad trygghet görs i nära samarbete med andra organisationer och offentliga aktörer som polisen, brandkåren och föreningen Vi är Valsta. Med en ambitiös verksamhetsplan, tydliga ansvarsområden och särskilda projektgrupper arbetar Trygg i Märsta redan i dag med aktiviteter som trapphusmöten, trygghetsvandringar, grannsamverkan och lovaktiviteter för barn. Helena Kihlanki, konsult inom social hållbarhet på Urban Utveckling, är projektledare för satsningen.

– Allt vi gör ska komma boende till gagn. Med rätt insatser ska vi över tid stärka den kollektiva förmågan och tilltron i området. I dag har vi rätt förutsättningar på plats för framgångsrik samverkan, med en gemensam nulägesbild hos lokala fastighetsägare, kommun och polis. Nu tar arbetet fart på riktigt, säger Helena Kihlanki.

Trygg i Märsta startades år 2020 på initiativ av Sigtuna kommun och SigtunaHem, och drivande i uppstarten av föreningen var Malmegårds Fastighets AB tillsammans med SigtunaHem. Föreningens motsvarighet i Valsta, Vi är Valsta, var också en viktig aktör i uppstarten. Idag är även FastPartner AB, Wåhlin Fastigheter AB, Victoriahem och HSB Stockholm medlemmar i föreningen, som bedriver sin verksamhet i områdena Märsta centrum, Vänortsringen och Tingvalla. Trygg i Märsta finansieras av medlemmarna, med ekonomiskt stöd från Sigtuna kommun.

Ämnen