Nyheter

Nu ska Norrtälje sjukhus rustas upp

Det är hög tid för ett ansiktslyft och modernisering av 25 år gamla Norrtälje sjukhus. I många år har medarbetarna på Norrtälje sjukhus visat prov på att det går att hitta effektiva lösningar även i gamla lokaler, men Norrtäljes befolkning växer och när vården utvecklas behöver också sjukhuset rustas upp, menar finansregionrådet Irene Svenonius (M).

– Nu fortsätter vi Moderater satsningarna på Norrtäljebornas vård. Vi lovar att säkra resurser till såväl upprustning som modernisering av Norrtälje sjukhus. Exakt storlek och omfattning måste givetvis ske i dialog mellan sjukhuset, deras ägare Kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje (KSON) och fastighetsägaren Locum, men det handlar om en investering på hundratals miljoner kronor, säger Svenonius.

Det är främst lokalerna där akutverksamheten bedrivs som är i behov av förnyelse, men även nya vårdplatser och annan modernisering måste till när Norrtälje och Stockholms län växer.

– För nästan 20 år sedan hotades Norrtälje sjukhus av nedläggning. Då var det vi moderater som räddade sjukhuset. Vi har sedan dess stått upp för Norrtäljebornas rätt till sitt sjukhus. Nu tar vi steget vidare, och ger ett löfte om att fortsätta satsa på sjukvården Norrtälje. Den moderata linjen att värna och utveckla Norrtälje sjukhus ligger fast, säger Staffan Tjörnhammar (M), tf KSO Norrtälje.

Fakta:

Vallöftet handlar om att säkra en finansiering för upprustningen och moderniseringen av Norrtälje sjukhus.

Beslut om en behovsanalys väntas fattas i KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) i mitten på maj. Första beslut i regionen kan fattas våren 2023.