Nyheter

Söderenergi: Klimatnyttan ökade med 25 procent under 2021

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som verksamheten gav upphov till så bidrog man samtidigt till att utsläpp av 3,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

Nu har Söderenergi lanserat  års- och hållbarhetsredovisning där man summerar nyttorna i Söderenergis Miljötjänst.

Klimatbokslutet bygger på konsekvensprincipen och svarar på frågorna ”om vi inte fanns”. En metod som beräknar effekten av alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa.

Söderenergis klimatbokslut 2021

I rapporten används beteckningen SSF, den står för Södra Stockholms fjärrvärmenät. Det är det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer; Botkyrka, Huddinge, Södertälje samt Salem och Nykvarn med fjärrvärme. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Stockholm Exergi.