Nyheter

Återbruk går till sjöss

Nu angör en återbrukspråm tre centrala kajplatser i Stockholm under datumen 14-19 maj. Det är Stockholm Vatten och Avfalls Pop-up återbruk som gått till sjöss under några dagar för att nå ännu fler stockholmare med sitt turnerande återbrukskoncept. Att göra det enklare att återbruka och återvinna är en viktig del i Stockholms klimatarbete.

Hos pop-up återbruket, den turnerande återvinningscentralen, kan du både lämna små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall, men även fynda inlämnade återbruksprylar i fyndhörnan. Här kan du lämna saker för både återvinning och återanvändning. Pop-up återbruket är på turné varje sommarhalvår, i år med totalt 57 stopp på olika platser. Några av dessa sker alltså till sjöss.

– Att få fler att återbruka är en prioriterad fråga i Stockholm. Att återbruka istället för att slänga sparar klimatutsläpp och resurser och gör verklig skillnad. Genom pop-up återbruket minskar vi tillsammans resursslöseriet och gör samtidigt det hela lättare genom att flytta återbruken till platser där människor befinner sig. Detta underlättar för många, särskilt för alla som lever utan bil, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Datum, tid och plats för flytande återbruk:

Skeppsbron 21, vid tullhus 1, kajplats S105 

Lördag 14 maj, klockan 10 – 16

Söndag 15 maj, klockan 10 – 16

Norr Mälarstrand 31, mellan Preem och Holger Bloms plats, kajplats N466 

Måndag 16 maj, klockan 14 – 20

Tisdag 17 maj, klockan 14 – 20

Hornsberg, Moa Martinsons torg – vid kajplats H475 

Onsdag 18 maj, klockan 14 – 20

Torsdag 19 maj, klockan 14 – 20

Stockholm Vatten och Avfall deltar i ett EU-finansierat projekt Awekening Sleeping Assets Project. Projektets mål är att skapa och få lärdomar för alternativa transportvägar. Tio europeiska städer deltar genom att skapa lärande kring underutnyttjade tillgångar för städers logistikplanering.

Lite fakta om hur det gick för pop-up återbruket 2021:

57 350 personer kom till Pop-up återbruk för att lämna in saker under säsongen 2021.

Totalvikt på alla inlämnade prylar var 82 ton

27 ton kunde gå till återbruk för att kunna leva vidare hos någon annan 

62 377 saker fick nya ägare direkt i återbrukets fyndhörna

7,5 ton miljöfarligt avfall som kemikalier, batterier, ljuskällor, målarfärg och rester av kosmetika lämnades in och kunde tas om hand på rätt sätt

12 ton elektronik lämnades in för återvinning

Läs mer om pop-up återbruk på: 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/pop-up-aterbruk/