Nyheter

Sollentunahem vinner pris för användning av allmännyttans gemensamma ramavtal

Sollentunahem har utsetts till vinnare av priset för ”störst omsättning per lägenhet” vad gäller avrop på HBV-avtal, det vill säga sådana ramavtal som Sveriges allmännyttiga bostadsbolags inköpsfunktion HBV har handlat upp.

Sollentunahem vinner priset för störst avropad omsättning hos HBV per lägenhet, i kategorin 100-1 000 lägenheter.

– Vi är väldigt glada över att få ta emot det här priset, säger Sollentunahems vd Anna Mellström. Vi ser ett stort värde i HBV:s uppdrag att främja medlemsbolagens ekonomiska intressen genom väl genomarbetade och fördelaktiga ramavtal, vilka i förlängningen leder till nytta för våra hyresgäster.

Om HBV och priset

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, med närmare 200 ramavtal som omfattar fastighetsnära varor och tjänster. HBV delar ut priset till de bolag som har störst avropad omsättning hos HBV per lägenhet i storlekskategorierna 100-1 000 lägenheter, 1 001-5 000 lägenheter, 5 001-9 000 lägenheter samt över 9 000 lägenheter. HBV delar även ut ett pris ut för störst omsättning totalt.

– Vi har stor nytta av de ramavtal som HBV handlar upp för och tillsammans med oss allmännyttiga bostadsbolag, säger Sollentunahems ekonomichef Frank Hagberg. En viktig fördel som HBV:s upphandlingsverksamhet medför, är att varje bolag inte behöver ha stora inköpsorganisationer i egen regi.