Nyheter

Kvarteret Motorn – vinnare av Solna stadsmiljöpris 2022

Kvarteret Motorn är årets vinnare av Solna stadsmiljöpris. Byggnaden har gestaltats på ett sätt som är väl anpassad till stadsdelen. Den knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt.

– Jag är glad över att dela ut ett pris till en byggnad som bidragit till försköningen av Solna. Stort grattis till en värdig vinnare, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Juryns motivering:

”Projektet binder ihop Östervägen och Råsundavägen genom att skapa lokaler riktade mot båda, samt kopplingar mellan de två. Den viktiga korsningspunkten markeras också på ett tydligt sätt med en högre del som utformats med goda proportioner. Byggnaden knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt.”

Om kvarteret

Råsunda var en av flera lantliga förorter som började byggas ut runt Stockholm kring sekelskiftet 1900. Enligt Solna stads översiktsplan ska Råsunda i huvudsak bevaras till sin karaktär och eventuell kompletterande bebyggelse utformas med hänsyn till den sammanhängande kulturhistoriskt intressanta miljön. I kvarteret Motorn har man lyckats väl med att uppnå de intentionerna.

Övriga nominerade

Nominerade till årets stadsmiljöpris var även påbyggnaden av Quality Hotel Friends i Arenastaden och Råsunda skola Annex

Om stadsmiljöpriset

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.