Nyheter

Trästad på Skeppsholmen

Den 1 juni anordnar Föreningen Trästad Sverige sin årskonferens på Hotel Skeppsholmen i Stockholm. Under dagen diskuteras bland annat hur träråvaran ska räcka till när efterfrågan ökar, trätekniska innovationer och lösningar för framtidens hållbara samhälle.

Keynotetalare är EU-parlamentarikern Emma Wiesner.

Vår idé om hur framtidens hållbara samhälle skulle se ut omkullkastades av pandemin.

Nu måste vi tänka om.

Hur vill vi bo och jobba i framtiden? Hur ser det optimala samhället ut ur olika hållbarhetsperspektiv? Kan det vara så att det nya samhället ska skapas i mindre skala? Och hur får vi skogen att räcka till? Kan vi materialoptimera och bygga smartare?

Detta är några av frågorna som diskuteras vid Trästad på Skeppsholmen den 1 juni med utgångspunkt i samhällets behov, marknadsmogna lösningar och teknikutveckling.

– Efter två inställda konferenser under pandemin ser vi verkligen fram emot att träffas och diskutera utmaningar och lösningar för framtidens hållbara samhälle. Allt fler upptäcker möjligheterna med modernt träbyggande men som i alla branscher det finns också utmaningar som behöver adresseras, säger Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige.

Bland talarna återfinns forskare, entreprenörer och arkitekter med flera som bidrar med olika perspektiv på dagens frågeställningar. Keynotetalare är EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) som ger en omvärldsanalys om EU, skogen och samhällsbyggnad.

– Ska vi bygga levande städer och samtidigt klara av den gröna omställningen behövs ett aktivt, hållbart skogsbruk. Tyvärr kan en del av de saker som just nu förhandlas på EU-nivå ställa till problem för ett aktivt skogsbruk, och därmed omställningen och möjligheten att bygga levande trästäder. Om detta kommer jag prata, och om vilka vägar jag ser framåt, säger Emma Wiesner.

Dagens moderator är Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, och samtalsledare är Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt i Borlänge. Under dagen anordnas även två panelsamtal med rubrikerna ”Hur blir vi bättre på att hushålla med skogen som resurs?” respektive ”Hur bygger vi det nya samhället?”.

Fakta

Vad: Hybridmöte om framtidens hållbara samhälle
Var: Hotel Skeppsholmen, Stockholm
När: 1 juni kl 09.30-14.30

Läs hela programmet här